Ingen planer om bybane i Kristiansand

I 15-års planen for kollektivtrafikken i Kristiansand, ligger det ingen plan om bybane. Det skal satses på buss.

Buss Tinnheia Kristiansand

Det skal satses på buss i Kristiansand i årene fremover.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Fremtidens kollektivsatsing i Kristiansand skal altså være buss. Det sier samferdselssjef i Vest-Agder, Vidar Ose.

– Nå skal vi lage en plan for å sikre veiareal slik at bussene kan komme seg fram uten hindringer i Kristiansand sentrum.

Bussen skal konkurrere med personbilen

Vegsjef i Statens vegvesen, Johan Mjaaland tror det er riktig å satse på bussen. Han mener det er viktig å legge til rette for at bussene skal komme raskt fram.

– Vi skal ha et bussystem som er effektivt og der bussene kommer seg lett fram. Bussene skal ikke stå i kø.

Målet er at bussene skal være gode konkurrenter til personbilene. For å få til det, skal bussene gis større prioritet i trafikkbildet enn det de har i dag.

Vidar Ose

Samferdselssjef i Vest-Agder, Vidar Ose.

Foto: Vest-Agder Fylkeskommune/Anders Martinsen
Johan Mjaaland

Vegsjef i Statens vegvesen, Johan Mjaaland tror det er riktig å satse på buss i stedet for bane.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Bussene skal gis prioritet i lyskryss og i gateløp. Vi skal sørge for at bussene får «grønn bølge» gjennom lyskryssene. På den måten blir de reelle konkurrenter til personbilene, sier Ose.

Det vil også bli jobbet med kollektivfelt og egne gater for bussene.

– For liten for bybane

Hovedgrunnen til at det satses på buss i stedet for bane, skal være at Kristiansand er en mindre by.

– Det kommer stadig opp forslag om bybane. Jeg tror nok at Kristiansand må tenke noe annerledes. Byen kan være for liten til å dekke inn så store investeringer som en bybane krever, sier Mjaaland.

Så langt er det bare Oslo og Bergen som går for bane. Også større byer som Trondheim og Stavanger satser foreløpig på buss.

Ligger til rette for bybane

Rapporten om fremtidens kollektivtilbud i Kristiansand, understreker nødvendigheten av å sikre og tilrettelegge arealer og traseer slik at bussene kommer fram. Egne traseer gjør det mulig å legge skinner der i ettertid. Det betyr imidlertid ikke at det blir bybane.

– Det vi skal gjøre nå fremover, er å sørge for at bussene kan konkurrere med personbilene, sier Ose.