7 500 negative prøver

Så langt er det ikke påvist noen tilfeller av blåtunge på sau

blodprøve av sau

Blodprøver har ikke påvist nye blåtunge-tilfeller. (arkivbilde)

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det er ikke påvist noen nye positive prøver av blåtunge i agderfylkene.

I forrige uke startet veterinærer sjekking av småfe. Totalt skal det tas blodprøver av 10 500 sauer og geit. Så langt er 7 500 dyr sjekket for smitte uten at det er oppdaget flere syke dyr.

Totalt er det tatt nær 14 000 prøver av ulike drøvtyggere, ifølgje mattilsynet.

Blåtunge er så langt funnet på 20 dyr i fire ulike besetninger, tre i Vest-Agder og en i Aust-Agder.

Sperresonen etter blåtunge-utbruddet utvides

Sperresone etter blåtunge-utbrudd.

Foto: Illustrasjon: Veterinærinstituttet