Hopp til innhold

Ingen kraftfusjon for Agder Energi

Det blir ikke noe fusjon mellom Agder Energi og Skagerak.

Eiermøte Agder Energi

Evje-ordfører Bjørn Ropstad er leder for eierkommunene i Agder Energi. Han sier at han tar svaret fra Skagerak Energi til etterretning.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Eierne av Skagerak Energi i Telemark sier nei til sammenslåing med Agder Energi. Det er konklusjonen i et brev som eierne av Agder Energi mottok i dag fra ordførerne i Skien, Porsgrunn og Bamble.

Brevet fra Skagerak Energi

Faksimile av brevet fra Skagerak Energi

Foto: Faksimile
Bjørn Ropstad, leder for eierkommunene i Agder Energi

Bjørn Ropstad, leder for eierkommunene i Agder Energi, sier han tar svaret fra Skagerak Energi til etterretning.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

LES: Sparer 200 mill. på sammenslåing

LES: Uavklart om energi-sammenslåing

– Tiden ikke moden

– Vi har registrert at for de kommunale eiere i Agder er det avgjørende viktig at det blir kommunal eiermajoritet også i et eventuelt fusjonert selskap. Vi anser det som uaktuelt å sette i gang en fusjonsprosess basert på en slik forutsetning. Vi kan vanskelig se at tiden er moden for en fusjon, skriver ordførerne i eierkommunene i Telemark i brevet.

De skriver at de ønsker å få avklart lokalisering av sentrale funksjoner i et eventuelt fusjonert selskap før en prosess rundt sammenslåing settes i gang.

– På denne bakgrunn kan vi vanskelig se at tiden er moden for å sette i gang en arbeidskrevende prosess for fusjonssonderinger på konsernnivå mellom selskapene, skriver kommuneeierne i Telemark.

Åpner for samarbeid

De stiller seg imidlertid positive til at de to kraftselskapene i samarbeid med Statkraft ser på andre aktuelle samarbeidsmuligheter i fremtiden.

Bjørn Ropstad, leder for kommuneeierne i Agder Energi tar svaret til etterretning og vil se på hvordan de skal gå frem videre.

– Slik som jeg tolker brevet står det klart at en fusjonsprosess ikke er aktuell nå. Men de skriver også at de kan tenke seg å samarbeide i fremtiden.

– Jeg ønsker å ta brevet med meg inn i arbeidsutvalget og drøfte brevet. Så vil vi forholde oss i ro inntil vi har drøftet det der, sier Robstad.

LES: Agder Energi demper forventningene

LES: Agder og Skagerrak kan bli ett