NRK Meny
Normal

Ingen konkurranse - høye flypriser

SAS-monopolet på Kjevik gjør at sørlendinger betaler uforholdsmessig dyrt for flyturene sine, sammenlignet med andre landsdeler.

SAS-fly

Monopol-SAS gir dyre flyreiser

Foto: Berg-Rusten, Ole / SCANPIX

Billettprisene med fly mellom byer hvor det er konkurranse, går ned.

På strekninger uten konkurranse går prisene opp.

Det viser en undersøkelse av flytrafikken som Trafikkøkonomisk Institutt (TØI) har gjennomført for Avinor.

En flytur frem og tilbake Kristiansand-Oslo koster 2 256 kroner, mens du betaler 1 974 for en tur tur/retur Oslo-Tromsø.

Konkurranse presser prisene

Undersøkelsen viser at konkurransen på de ulike rutene har en direkte innvirkning på billettprisene. På strekningen Oslo-Kristiansand, hvor SAS er alene, har den gjennomsnittlige billettprisen steget med 17 prosent fra 2003 til 2007. Etter at Norwegian ga SAS konkurranse på ruten Oslo-Bodø i 2003, har billettprisene på denne strekningen sunket med hele 36 prosent.

Kjevik 17 prosent dyrere

Billettprisene mellom norske byer er nå nærmest uavhengig av avstand. En tur/returreise Oslo-Kristiansand koster i gjennomsnitt 2256 kroner, mens gjennomsnittlig billettpris Oslo-Tromsø tur/retur koster 1974 kroner. Dette skyldes blant annet at faste kostnader utgjør en stadig større del av kostnadene til flyselskapene.

Norwegian/SAS

I 2003 hadde Norwegian gjennomgående en høyere andel forretningsreisende enn SAS på ruter hvor de konkurrerte. Dette forholdet har nå endret seg. Mens SAS relativt sett har styrket sin posisjon i forretningsmarkedet, har andelen forretningsreisene om bord i Norwegians fly gått betydelig ned.