Ingen klager mot Nye Veier

Undertegningen av kontrakten mellom Nye Veier og AF-gruppen om bygging av ny E18 Arendal-Tvedestrand går som planlagt i morgen. I et anonymt brev ble det framsatt påstander om feil ved prosessen rundt anbudet, men ingen har sendt inn noen klage.

Video Planer for ny 18 gjennom Arendal
Foto: Nyhetsspiller