Ikke beskjeden

Dersom hun kommer på Stortinget vil Ingebjørg Godskesen mase helt til hun får viljen sin i politikken.

Ingebjørg Godskesen

Ingebjørg Godskesen vil ikke være beskjeden. Hun kommer til å mase helt til hun får det som hun vil.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi må stå på og ikke være ”beskjedne”. Vi må vise at vi vil noe. Det viser seg at de som står på og maser som gale om sine saker, blir hørt. Så en del av oppskriften ligger der.

Det sier toppkandidat på stortingsvalglista til Frp i Aust-Agder Ingebjørg Godskesen når vi spør hva hun vil gjøre for å styrke landsdelens gjennomslag i viktige saker nasjonalt.

– Man kan bare tenke på sine egne barn, som maser seg til ting når de er små fordi de ikke gir seg. Sånn må politikerne på Agder-benken jobbe, for den er jo liten, bare på ti representanter. Til dette er vi også avhengige av media. Media må være med å belyse viktige saker. Da blir det nok vei i vellinga, sier Godskesen.

LES OGSÅ: Sokker til alle

Vei er viktigst

Godskesen mener E18 er den viktigste enkeltsaken å få løst for Agder-fylkene i neste stortingsperiode.

– Vi kan ikke være bekjent av å ha veger av den standarden. Penger til å bygge den ut må på plass, og arbeidene må komme i gang. Uten bommer og annen privat finansiering, sier hun.

LES OGSÅ: Kritisk til Frp-utspill

Ikke ett Agder

Godskesen er motstander av en sammenslåing av de to Agder-fylkene.

– De to fylkene bør ikke slås sammen. Vi har i vårt program at vi vil nedlegge fylkeskommunen. Jeg tror vi kommer i regjering til høsten, og da ser jeg ingen vits i å bruke penger på sammenslåing eller på å ”forberede” sammenslåing nå, sier Godskesen.

Hun har liten tro på at det vil bli til det beste for Aust-Agder å slås sammen med Vest-Agder.

– Dersom det går mot sammenslåing, bør det være en folkeavstemning i vårt eget fylke, hvor mer enn 50 prosent av befolkningen ønsker det, før en folkeavstemning blir en realitet, sier hun.

LES OGSÅ: Vil ikke ha ett Agder

• Agderfylkene scorer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd, helse osv. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Prioriteringen av de midler kommunene forvalter er med på disse dårlige resultatene. Penger som burde ha vært brukt på eldreomsorg og skole blir brukt til andre formål, hevder hun og gir et eksempel.

– I siste krisepakke fikk vi øremerkede midler til en gang- og sykkelsti på Hisøy. Ordføreren i Arendal tok da opp i formannskapet om vi kunne bruke pengene til en gang- og sykkelsti på Tromøya. Da måtte vi forklare henne at øremerkede midler må brukes til det de er øremerket for. Dette viser at de penger vi får i en stor pott, hvor det forutsettes at det som er lovpålagt blir prioritert, ikke blir lagt så stor vekt på av de partier som sitter i posisjon, sier Godskesen.

• Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– En tur på sjøen med min familie. Vi har en gammel Windy 24. Etterfulgt av grilling på campingen på Hove i Arendal.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i hele landet har fått fem spørsmål fra NRK å besvare. Her er svarene til Ingebjørg Godskesen.

• Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Det at kristen formålsparagraf stod høyt i kurs, og at Frp har tro på at vi kan bestemme over våre egne liv. Valgfrihet. Skatte og avgiftspolitikken var også avgjørende. Rett og slett sunn fornuft.

• Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– Eldreomsorg. Få frem at vi er noe verdt når vi blir gamle, ikke bare et produkt som skal stues bort. Vi slutter ikke å ha sunn fornuft fordi om vi blir gamle, men må bli tatt på alvor.

• Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Det at man har gjensidig respekt for hverandre, og at vi kan finne frem til en forståelse for samarbeid som er å gi og ta innenfor den ”kjøttvekta” vi har etter valget.

• Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Høyre.

• Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– SV.