Gjennomgår politibygninger på Sørlandet

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder ber sine ansatte om å være ekstra årvåkne. Politibygningene i landsdelen blir gjennomgått etter den økte terrortrusselen som PST-sjefen offentliggjorde onsdag formiddag.

Politimester Kirsten Lindeberg

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg sier til NRK at alle ansatte i etaten nå har blitt informert om den økte terrortrusselen fra ISIL.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Lindeberg sier til NRK at alle ansatte i etaten nå har blitt informert om den økte terrortrusselen fra ISIL, som skal være rettet mot militært personell, politi og sentrale beslutningstakere.

Går gjennom bygningene

Selv blir Lindeberg fortløpende informert om situasjonen fra sine overordnede, og sier det hele tiden vil bli vurdert hvilke tiltak som kan være aktuelle.

– Vi vil nå gjennomgå alle våre bygninger og undersøke at sikkerheten er som den skal.

Lindeberg har også bedt sine ansatte om å følge ekstra godt med i tiden fremover, og melde fra hvis spesielle ting oppstår.

Les også: Han holdt talen som førte til ny trusselvurdering

– Vant med risiko

Hun sier hun ikke har merket noen økt uro blant egne ansatte som følge av meldingen.

– Mange av våre ansatte er godt vant til å jobbe med stor aktsomhet og håndtere risiko, så jeg tror ikke dette vil skape noe spesiell uro, tror Lindeberg.

De ansatte ble i formiddag informert om den nye trusselvurderingen via mail og politiets intranett.

–Ikke bevæpning

Publikum skal ikke merke noen endring på måten politiet arbeider på, i hvert fall ikke denne omgang, sier politimesteren.

– Dette er en trussel som først og fremst retter seg mot politiet og sikkerhetstjenesten, så publikum trenger ikke føle seg utsatt.

På spørsmål om mulig bevæpning sier hun at dette ikke er aktuelt nå, men at den spesielle sitasjonen med to terrortrusler på kort tid, selvsagt vil gi en økt debatt om dette i politiet fremover.

Kristiansand politistasjon

Alle politiets bygninger blir gjennomgått med tanke på sikkerhet, etter trusselen fra ISIL.

Foto: Lars Erik Larsen