Influensaen herjer

Årets influensaepidemi er for fullt i gang på Sørlandet. Nå anbefaler smittevernlegen i Arendal at eldre og små, syke barn, bør oppsøke lege.

Baby sjekkes hos legen. Ext kystveien legesenter. Smittevernlege i Arendal.