NRK Meny
Normal

Imponert over elevene

Ingen av dem som i dag går på Lister videregående skole vil rammes av politikernes forslag om å redusere fra fem til to studiesteder. Likevel skaper skolekampen et stort engasjement blant elevene.

Eilert Sundt

Den videregående skolen i Farsund er blant skolene som det kjempes for.

Foto: Stokkeland, Kai / Kai Stokkeland/NRK

Det begeistrer Helge Ødegård Hovland, elev- og lærlingombud i Vest-Agder, som trekker frem at skoleprosessen tross alt skal holde på til år 2030.

– Elevene vil ikke få muligheten til å oppleve de endringene som de nå er med på å diskutere. Så her opplever jeg at elevene er ansvarsbevisste med tanke på fremtiden. De tar beslutninger som ikke vil ramme dem selv, men kanskje barna deres. Det imponerer meg veldig, sier han.

Opptatt av fremtiden

På Lister videregående skole er det per i dag fem studiesteder fordelt i Flekkefjord, Farsund, Lyngdal og Kvinesdal. Fylkespolitikerne ønsker å redusere til to studiesteder, og beslutningen skal tas i desember.

Ifølge Hovland har elevene gitt tilbakemelding på at de ønsker å beholde skolen i Flekkefjord. Men de har foreløpig ikke blitt enige om hvor den andre skal ligge. Det mest aktuelle er Farsund eller Lyngdal, og dette har ført til en heftig skolekamp mellom de to kommunene.

– Elevene har gitt uttrykk for at de ser behovet for en strukturendring, og de har gitt tilbakemelding om at de ønsker færre studiesteder. Jeg opplever et kjempeengasjement blant elevene, og de er veldig opptatt av hvordan den fremtidige skolestrukturen skal se ut, sier Hovland.

Helge Ødegård Hovland

Helge Ødegård Hovland opplever et imponerende engasjement fra elevene.

Foto: Arild Danielsen

Også i Aust-Agder diskuteres det å legge ned videregående skoler:

Bekymret for elevenes trivsel

Hovland sier det er spesielt to ting elevene er opptatt av når politikerne skal avgjøre fremtidens skolestruktur på Lister videregående skole.

– Elevene er veldig opptatt av at det faglige nivået på skolene blir ivaretatt selv om skolestrukturen legges om. Samtidig er mange bekymret for at trivselsfaktoren blir borte når de mindre skolene skal gjøres om til større skoler.

Hovland er ofte på skolebesøk i landsdelen, og han er derfor i snakk med mange elever.

– Dette er en kjempespennende prosess, og det er ikke bare elevene som engasjerer seg. Både skoleansatte og lokalbefolkning er opptatt av resultatet. Elevene er heller engasjert enn bekymret - når det gjelder skolens fremtid.

Og fremtiden vil avgjøres når politikerne behandler saken 16.-17. desember.