NRK Meny
Normal

Ille i Bygland

Bygland er blant landets dårligste servicekommuner,  viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet.

Bygland kommune

Dårlig kommunal service for innbyggerne i Bygland kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bygland kommer på fjerde sisteplass i landet, når det gjelder å yte service til sine innbyggere. 

Kommunene er ifølge Forbrukerrådet dårlige til å svare på e-post og til å legge ut nødvendig informasjon på nettsidene sine.

Ordfører i Bygland, Knut A. Austad, innrømmer at kommunen må skjerpe seg.

- Her må vi bare bli bedre, men samtidig tror jeg nok at i en liten kommune som Bygland kjenner nok folk de veiene de trenger for å finne fram til de svarene de trenger. Det undergraver ikke at det er viktiger ting Forbrukerråddet setter fokus på, sier Austad.

Bare tre kommuner i Vest-Agder og fire kommuner i Aust-Agder får godkjent fra Forbrukerrådet.

Vegårshei best

Vegårshei gjør et kjempehopp, og er nå best på kommunal service i Aust-Agder, tett fulgt av nabokommunen Risør. Bygland er klart dårligst - igjen.

Sist Forbrukerrådet testet kommunal service, i 2005, var Vegårdshei blant landets dårligste servicekommuner. Vegårshei var nest dårligst i Aust-Agder, og blant de 25 dårligste i hele landet.

Men Vegårshei har skjerpet seg kraftig, og er nå best i fylket – og 14. best i hele landet. Vegårdshei har blitt mye bedre både på elektronisk service og telefonservice. På telefonen får vi perfekt hjelp, og på nettsidene fant vi 20 av 25 punkter. Vegårdshei svarte dessuten på fem av syv e-poster.

Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen er svært fornøyd med at Vegårshei klatrer så kraftig.

- Det er meget bra. Vegårshei bør være et godt eksempel for alle de kommunene i denne testen som scorer dårlig. Se, det nytter å skjerpe seg!, sier Lund-Isaksen.

Sirdal best i vest

 

Sirdal er best på kommunal service i Vest-Agder, og til sammen tre kommuner i fylket har god nok service, mener Forbrukerrådet. Mandal er dårligst.

Sirdal tar et langt byks oppover fra 2005, sist gang Forbrukerrådet testet servicen i norske kommuner. Den gang var Sirdal blant de dårligste i Vest-Agder, og den lille kommunen hadde størst problemer med personlig kommunikasjon på e-post og telefon.

Men Sirdal kommune har skjerpet seg. I årets test svarer kommunens medarbeidere raskt og korrekt på alle våre telefonhenvendelser – og sammen med 15 andre kommuner i Norge får Sirdal full pott på telefondelen av testen.

På nettsidene til Sirdal finner vi 20 av 25 ting vi lette etter, og kommunen svarer oss på seks av syv e-poster.

- Sirdal viser at det går an å løfte seg. Dette er veldig bra, sier Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen.

Tre godkjente kommuner

Rett bak Sirdal kommer Norges sydligste kommune Lindesnes. Også de utmerker seg med gode nettsider, og svært god service i alle de fem telefonhenvendelsene vi har gjort til hver kommune. Men Lindesnes svarer oss på bare fem av syv e-poster.

Våre testere har i hver kommune spurt og lett etter til sammen 37 ting som også folk flest spør kommunen sin om - og som det må kunne forventes at kommunene kan svare på.

Forbrukerrådet mener at vi skal få svar og hjelp på minst to tredeler av disse henvendelsene.

I tillegg til Sirdal og Lindesnes, klarer Åseral dette kravet i Vest-Agder. Åseral imponerer spesielt ved at de svarer på alle e-postene vi sendte.

Men at bare tre kommuner i Vest-Agder får godkjent-stempel av Forbrukerrådet, gir en andel på kun 20 prosent. Dette er langt under landsgjennomsnittet. Bare Nordland og bydelene i Oslo kommer dårligere ut.

Dårlig på epost

Kristiansand ble best i Vest-Agder i vår test i 2005. Også denne gang viser Kristiansand at de har god service, med et stort unntak for e-post. Sørlandets største kommune svarer nemlig på bare to av syv e-poster, og dermed er Kristiansand blant landets dårligste kommuner på e-postkommunikasjon med sine innbyggere.

Kristiansand kommune svarte oss på den første e-posten vi sendte om SFO, og på en e-post om hvilke partier som stiller til valg i kommunen. Men da vi henvendte oss til kommunen med spørsmål om både feiing, skattekort og økonomisk rådgivning, fikk vi ikke svar.

Vi fikk heller ikke svar på vår oppfølgings-e-post om SFO.

Også Kristiansands nabokommune Søgne, samt Hægebostad, svarer på bare to av syv e-poster.

Mandal dårligst

Mandal svarte raskt og greit på e-postene da Forbrukerrådet testet kommunal service første gang i 2005. Men denne gangen svikter Mandal. De svarer riktignok på tre av syv e-poster. Men de svarer sent, og til dels dårlig.

Totalt er Mandal aller dårligst i Vest-Agder, og blant de 30 dårligste servicekommunene i hele landet - med 46 poeng totalt. Mandal faller over 200 plasser nedover.

- Det er skuffende. Mandal bør begynne å svare på e-poster igjen, sier Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen.

Sammen med Hægebostad har Mandal uakseptabel dårlig service, ifølge Forbrukerrådet. De får under 50 poeng i vår test.

På landsgjennomsnittet

Kommunene i Vest-Agder får i gjennomsnitt 61 poeng. Det er akkurat som landsgjennomsnittet, og betyr grovt sagt at vi får hjelp i seks av 10 tilfeller når vi henvender oss til kommunene.

Syv kommuner i Vest-Agder klatrer på landsoversikten sammenlignet med testen i 2005, mens åtte kommuner gjør det dårligere nå i 2007.