Hopp til innhold

IKT-eksperter til «Irma» for å hjelpe

Knut Kjørkleiv og Frode Tangen har reist til Barbados for å støtte FNs krisehåndteringsarbeid i forbindelse med orkanen «Irma».

Knut Kjørkleiv og Frode Tangen

Knut Kjørkleiv (t.v.) og Frode Tangen på Gardermoen før avreise til Barbados onsdag.

Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Orkanen har på sin ferd allerede gjort stor skade på flere øyer i Karibia, og har kurs mot det amerikanske fastlandet. «Irma» er den verste orkanen som er registrert i Atlanterhavet noensinne.

Kjørkleiv og Tangen skal medvirke i teamet fra FN som kartlegger og koordinerer arbeidet i katastrofeområder.

– Jeg er tekniker i FN-teamet. Oppgaven min blir å holde data- og telefonlinjer åpne via satellitt. Det er mer og mer viktig i dagens samfunn, når mye er basert på IKT. For å få til et effektivt hjelpearbeid, så trengs god kommunikasjon, sier Kjørkleiv.

Viktig kommunikasjon

Teknikerne skal sørge for at FN-teamet kan kommunisere med omverdenen gjennom satellitt-telefoni og ellers gi den IKT-støtten som hjelpearbeiderne trenger.

Irma i Karibia
Foto: NRK Grafikk

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret som sender de to nordmennene og høyteknologisk kommunikasjonsutstyr til Barbados.

– Det å allerede være på plass i området når ødeleggelsene etter orkanen skal kartlegges, vil være en stor fordel i håndteringen av hendelsen. De to ekspertene som DSB sender skal bistå hjelpearbeiderne med å kunne kommunisere under ekstremt utfordrende forhold, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Erfaren hjelpearbeider

Kjørkleiv bor i Søgne i Vest-Agder og jobber til daglig i ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus. Han er en erfaren hjelpearbeider, og har tidligere vært på flere oppdrag i katastrofeområder for blant andre DSB og Røde Kors, blant annet i Asia.

Varigheten på oppdraget i Karibia, er han usikker på. Alt avhenger av hvor stor skade orkanen skaper.

– Det er helt avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Det kan være noen få dager hvis orkanen forsvinner ut i havet igjen eller avtar i styrke. Utvikler det seg til en større naturkatastrofe med store humanitære behov – så kan det bli flere uker, sier Kjørkleiv