Ikke utvidet skjenketid

Utestedene i Kristiansand får sannsynligvis likevel ikke utvidet skjenketidene i sommer. Med knapp margin stemte formannskapet i Kristiansand i dag ned forslaget om å utvide skjenketiden fra kl. 2 til 3. Nå blir det opp til bystyret å avgjøre saken.