Ikke utenlandsfly fra Kjevik

Det vil gå ytterligere noen uker før det igjen kan gå fly utenlands fra Kjevik lufthavn. KLM har skjøvet datoen for oppstart, og Widerøe er usikker, sier lufthavnsjefen.