Hopp til innhold

Mener strenge vindmøllekrav ikke er urimelige

Birkenes kommunestyre sa tirsdag denne uken ja til 57 vindmøller, men satte strenge krav til utbygger. Kravene er ikke urimelige, mener selskapet som vil bygge ut prosjektet.

Illustrasjonsfoto

Vindkraft i Birkenes kan bli en realitet etter vedtaket i fylkesutvalget tidligere denne uken. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Fylkesutvalget anbefaler ovenfor NVE at det gis konsesjon til bygging av vindkraftverk på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg i Birkenes. Forslaget som fikk flertall i Birkenes tirsdag denne uken forutsetter blant annet at kommunen får garantier fra selskapet for 15 millioner kroner i eiendomsskatt for prosjektet.

– Ikke urimelig

Pressesjef i selskapet E.ON, som vil bygge ut prosjektet, Mattias Hennius, sier til NRK at de har forståelse for kravene.

– Det første jeg vil si er at jeg er glad for denne beskjeden. Det er svært gøy at politikerne ser så positivt på utbyggingen. Og jeg synes ikke disse kravene er urimelige hvis man ser det fra kommunens perspektiv. De ønsker å sørge for at prosjektet har en form for nytteverdi og det kan jeg forstå, sier Hennius.

Politikerne legger vekt på at økt vindkraftproduksjon er nødvendig for å oppnå nasjonale og regionale mål for klima- og energi.

Vindkraftverket vil kunne produsere nok til å dekke strømbehovet til samtlige husholdninger i Kristiansand.

Krever 15 millioner i garantier

Det er også satt klare krav til hvordan utbyggingen skal skje. Mange frykter at utbyggerselskapet kun vil bygge ut selve «indrefileten» ved Storehei, og droppe de andre to aktuelle områdene. Derfor kreves det at vindmøllene først kommer til Bjelkeberg og Odderhei.

Hennius vil ikke konkludere med hva utfallet i saken blir.

– Det er for tidlig for meg å si hvordan denne saken kommer til å lande. Det jeg kan si nå er at vi kommer til å se på kravene og dersom det noe vi kan gjøre for å imøtekomme kommunen så gjør vi dette, sier han.

Norges vassdrags – og energidirektorat vil trolig avgjøre om prosjektet i Birkenes får konsesjon før jul.