Ikke plass til eneboliger

Eneboliger dominerer bybildet, men nå må boligbyggingen legges om.

Grimstad sentrum

fire av fem hus i Grimstad er eneboliger.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Knit Wiik

Tettere bebyggelse er rådet fra Knut Wiik i Husbanken

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bolibyggingen må legges kraftig om i Grimstad. I dag dominerer eneboligene i kommunen, men det kan ikke fortsette når innbyggertallet fortsetter å øke kraftig.

Grimstad skal øke fra 20 000 til 30 000 innbyggere fram mot 2035. Nå planlegges det for framtida, og rådet fra Husbankens Knut Wiik er en kraftig endring av boligtyper.

- Det nå bygges mindre leiligheter, mindre hus, og det må bygges med større variasjon i pris slik at vanskeligstilte kan få innpass på boligmarkedet, sier Wiik.

Fra store til mindre boliger

Grimstad er en typisk eneboligby. I dag er hele 79 prosent av boligene eneboliger. Det krever poltisk vilje og evne å gi husrom til alle når den store befolkningsveksten som kommer. Utfordringen legges nå i fanget på ordfører Hans Antonsen.

- Det er kanskje den største utfordringen vi har. Vi har i stor grad vært en eneboligby - nå vil folk som flytter hit gjerne bo i mindre enheter og det er der behovet er. Dette skal vi nok klare med en god kommuneplan-prosess som nå er startet, sier Antonsen.

Hvilke områder av kommunene hvor det kan bygges tett og hvilke som skal bevares slik de er i dag - er spørsmål poltikerne må ta stilling til.

boliger Grimstad

Boenheter tett i tett vil det bli mer av i Grimstad

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Her trenger du ikke betale for tøy

Her trenger du ikke betale for tøy