Ikke nødvendig å drepe husvarm huggorm

I tillegg til å være ulovlig, er det slett ikke nødvendig å drepe huggorm man finner nær huset, for å bli kvitt den. Nyere forskning styrker troen på at huggormen blir der man setter den ut.

Hoggorm

Du blir mest sannsynlig kvitt huggormen ved å flytte den.

Foto: Morten Waagø / NRK

Det er en vanlig antagelse at huggormen «vender hjem», altså bare vil komme tilbake om man flytter den bort fra hus og hytter. Forskere ser nå at denne oppfatningen trolig er feil.

– Det ser ut til at huggormen ikke beveger seg nevneverdig fra utsettingsområdet, bekrefter Dag Dolmen, biolog ved NTNU i Trondheim.

Dag Dolmen

Dag Dolmen er biolog ved NTNU og har fulgt huggormens bevegelser gjennom radiosendere.

Foto: Privat

I mai fanget de ti huggormer som ble radiomerket i Dyreparken i Kristiansand, som så ble sluppet ut igjen for å følge huggormens vandring. Tre av disse ble sluppet ut en drøy kilometer fra fangststedet, og alle var på samme sted to måneder senere.

– Dette er samme resultat som vi fikk antydning om i fjor høst, hvor vi gjorde et tilsvarende forsøk med andre radiosendere, forklarer Dolmen.

– Ikke slå den i hjel

– Nå er altså denne hypotesen styrket, gjennom de undersøkelsene som vi har gjort i år, sier Dolmen, med en klar oppfordring om å ikke slå i hjel huggormen.

– Den er fredet, og tilhører norsk natur! Lirk den oppi en plastpose og bær den en kilometer eller to ut i skogen, sier han, men minner om å utvise forsiktighet om man skal behandle ormen.

– Man skal ikke leke med huggormen, blir man bitt kan man bli alvorlig syk, konstaterer biologen.

Dolmen forklarer videre at huggormen har en viktig rolle å spille, da den hjelper til med å holde smågnagerbestanden nede. I tillegg nevner han at giftslanger har kjemiske substanser i giften sin som kan komme menneskeheten til gode.

– Forskning viser at substansen i giften til noen slanger kan virke lindrende på blant annet Parkinson-pasienter, så det er viktig å ta vare på de artene vi har for ingen vet når de kan komme til direkte nytte, forklarer Dolmen.

Fredet vilt

Eivind Hellerslien

Seniorrådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder opplyser om at huggormen er fredet.

Foto: Sander Heggheim/NRK

Huggormen er fredet med hjemmel i viltloven, og denne loven omfatter alle viltlevende pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr, slik som huggormen.

– Viltloven bygger på fredningsprinsippet, det vil si at alt vilt er fredet, som ikke er uttrykkelig tillat felt. Det er som kjent ingen jakttid eller fangsttid for huggorm, sier seniorrådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Eivind Hellerslien.

Huggormen angriper ikke

Hvis du møter på en huggorm bør man holde avstand og være rolig i bevegelsene. Huggormen angriper ikke mennesker, men likevel blir folk bitt.

Trond Tjomsland

Trond Tjomsland er dyrepasser i reptilavdelingen i Dyreparken i Kristiansand og opplyser om at huggormen er redd for mennesker.

Foto: Frans Kjetså/NRK

– Når folk blir bitt så har de nok enten prøvd å ta på de, eller så har de tråkket på de. For det er sånn at huggormen biter mennesker for å forsvare seg, forklarer dyrepasser i reptilavdelingen i Dyreparken, Trond Tjomsland.

I Dyreparken utfører de praksisen med å flytte huggormer som dukker opp på plasser der mennesker oppholder seg.

– De kommer sjelden tilbake igjen, for de holder seg som regel på et lite område, konstaterer Tjomsland.