Ikke frislipp av snøskuterkjøring

Frislipp av snøskuterkjøring kan bli vanskelig å gjennomføre. Selv om kommunestyrene sier ja, kan grunneierne sette en stopper for skuterne.

Snøskuter - snøscooter

Alle kommunene som søkte om fritidskjøring med snøskuter, fikk grønt lys av miljøvernminister Tine Sundtoft. Men det betyr ikke at det blir fritt fram for skuterkjøring.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Magnus Thomassen

Å få åpnet en skuterløype er en omfattende prosess, sier assisterende miljøvernsjef Magnus Thomassen. (arkivfoto)

Foto: Reidar Mosland / NRK

Seks kommuner i Agder har sagt de vil være med på forsøksordningen med fornøyelseskjøring på snøskuter. For å kunne slippe snøskuterne til i fjellet er det flere ting som må være på plass.

Grunneierne må blant annet gi sin tillatelse. Men mange grunneiere vil ikke ha skuterløyper på eiendommene sine.

Mye må på plass før løypene åpnes

Det kan bli en omfattende prosess å få åpnet en snøskuterløype. Det forteller assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Magnus Thomassen.

– Det ene er at kommunestyret må vedta at de tillater dette. Det neste er at grunneierne som eier arealet traseen skal gå gjennom også må gi sitt samtykke, og det siste er at kommunen må ha godkjent er arealplan som viser hvor traseen skal gå.

– Å få godkjent en arealplan kan være tidkrevende. Flere interesser skal avklares. Blant annet. forhold til friluftsliv, skiaktiviteter, det kan være støyproblematikk og forholdet til sårbare og truede arter, som f.eks. villreinen, sier Thomassen.

Hvem skal få kjøre?

Tarald Myrum

Vallordfører Tarald Myrum vil gi tillatelse både til lokalbefolkningen og andre.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

I Agder er det kommunene Sirdal, Hægebostad, Åseral, Valle, Gjerstad og Åmli som har søkt om å få være med på den nye forsøksordningen. Nå pågår det en diskusjon i kommunene om hvordan de skal legge til rette for skuterkjøringen.

Debatten er i full gang i Valle, forteller ordfører Tarald Myrum.

– Her har det har vært en viss debatt om kjøretillatelse skal gis til lokale folk eller om hvem som helst skal få lov til å kjøre i skuterløypene. Der har forsøkskommunene valgt ulike løsninger, sier Myrum

Men ifølge Thomassen hos Fylkesmannen i Vest-Agder, er det ikke lov å forskjellsbehandle snøskuterkjørerne.

– Kommunene har ikke anledning til å vedta en sånn – kall det diskriminering av brukergrupper. Åpner man for kjøring – så må man åpne for alle.

Og til hvilken pris?

Valleordføreren vil helst åpne for at alle skal få tilgang til løypene, men da skal det også koste penger. Opp mot 1000 kroner for et sesongkort kan bli realiteten, mener Myrum.

Men å ta betalt er også problematisk, ifølge Fylkesmannen.

– Det er ennå ikke hundre prosent avklart hvorvidt man har rett å drive registrering og ta en symbolsk sum i betaling – som igjen skal brukes til f.eks. merking av løyper og administrasjon av ordningen. Vi har en dialog med kommunene om dette, sier Thomassen.

Stor motstand mot frislipp

Diskusjonen om hvem som skal få kjøre og hva de eventuelt må betale er interessant nok, men dersom grunneierne ikke vil tillate skuterkjøring – så blir det ingen som får kjøre. Dert er nemlig mange grunneiere ikke vil ha skuterløyper på eiendommene sine.

Jonny Liland

I Sirdal mange grunneiere satt foten ned, ifølge ordfører Jonny Liland

Foto: NRK/Svein Sundsdal

I Sirdal har de allerede hatt en forsøksordning i flere år, uten at det har ført til mer skuterkjøring, forteller ordfører Jonny Liland

– Vår erfaring er at det ikke har blitt noe særlig mer skuterkjøring i Sirdal fordi grunneierne ikke gir den tillatelsen som vi må ha for at kommunen skal kunne bruke ordningen, sier Liland.

En rekke friluftslivs- og naturvernorganisasjoner har også mobilisert mot den nye forsøksordningen for snøskuterkjøring. Motstanden er kraftig mot det de mener vil føre til økt snøskuterkjøring i fjellet.