Ikke fare for nye store ras

NVE skal gjøre undersøkelser av raset i morgen, og sier det på nåværende tidspunkt ikke er fare for nye store ras.