Ikke ekstra penger til Kjevik-vei

Den nye veien til Kjevik blir ikke bygget i ett sammenhengende prosjekt. Statens vegvesen har i dag offentliggjort sine prioriteringer. Rv 9 gjennom Setesdal blir heller ikke ferdig i 2023 som planlagt.

Ny vegtrasè til Kjevik
Foto: Kjell Inge Søreide/Statens vegvesen

Siste nytt fra NRK Sørlandet