Ikke egen "psykebil"

Det blir ikke egen sykebil for psykiatripasienter på Sørlandet. Det er konklusjonen fra Sørlandet sykehus.

Sykebil

Sørlandet sykehus vil ikke gå i inn for en ordning med en egen 'psykebil' for å hente psykisk syke pasienter. Håpet er likevel at færre slike pasienter skal bli hentet av politi.

Foto: NRK

Politiet i Agder har i dag mange oppdrag som er knyttet til psykiatri og mener mye ressurser bindes opp i å kjøre psykiatriske pasienter til behandling.

Flere har tatt til orde for en egen "psykebil" spesielt tilpasset kjøring og behandling av psykiatriske pasienter.

I Bergen har antall politiutrykninger gått kraftig ned etter at de fikk en egen psykiatrisk ambulanse i 2005.

Anders Wahlstedt

Klinikksjef Anders Wahlstedt går ikke inn for egen 'psykebil'.

Foto: NRK

Men Sørlandet sykehus har skrinlagt planene om en slik egen bil.

– Psykiatriske pasienter skal få slippe å bli hentet av egen sykebil som er merket for psykiatrien.

Det sier klinikksjef for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Anders Wahlstedt, til NRK.

Verre å bli hentet av politiet

Leder av organisasjonen Mental Helse i Kristiansand, Ingrid Heimark, sier det er verre for folk med psykiske problemer å bli hentet av politiet i en politibil.

Sykehuset vil heller øke bemanningen og åpningstiden for akutte psykiatriske team, og dermed håper man at dette vil føre til færre politioppdrag i psykiatrien, sier Wahlstedt.

Også leder av Mental Helse i Kristiansand, Ingrid Heimark, tror økt bemanning i akutte situasjoner vil føre til færre politioppdrag.

Likevel kommer politiet til å få oppdrag knyttet til psykiatrien, dersom det er fare for liv og helse, mener Wahlstedt ved Sørlandet sykehus.