Ikke avvisende til hytteplaner

Miljøvernsjefen i Aust-Agder er ikke avvisende til planene fra lillesandsordføreren om å legge ut områder i nærheten Blindleia for rimelige hyttetomter.

Blindleia

Nå skal flere få mulighet til å oppleve idyllen i Blindleia på egen hytte, håper ordføreren i Lillesand. Fylkesmiljøvernsjefen regner med at kommunen vil forholde seg til det som er av nasjonale retningslinjer for utbygging i strandsonen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Eiendommer i Blindleia i Lillesand er stort sett forbeholdt rikfolk og folk som arver familiestedet, men i den nye kommuneplanen vil ordfører Arne Thomassen (H) ha med hytteområder utenfor hundremetersbeltet med rimeligere tomter.

Fylkesmiljøvernsjef Jan Atle Knutsen er ikke avvisende til planene, men sier det er avgjørende hvilke områder kommunen ønsker å bruke.

– Det er jo helt opplagt at områder som har stor naturverdi, kulturverdi og stor betydning for allmennhetens interesse, er områder man ikke kan ta i bruk til fritidsbebyggelse, sier Knutsen.

Store planer

Ett av flere aktuelle områder for en ny hyttelandsby i Blindleia er Kosvik ved Vallesverdfjorden, på fastlandet innenfor Justøya.

Fylkesmiljøvernsjefen ønsker ikke å si noe om hvilke områder som er utelukket dersom Lillesand legger ut store hyttefelt i Blindleia.

– Jeg synes det er vanskelig å gi noen kommentarer til det. Vi må først se på planene som kommer fra Lillesand kommune og behandle dem slik loven sier at vi skal behandle dem. Så får vi ta eventuell oppfølging senere, sier Knutsen.

Ordføreren mener Lillesand kommune godt kunne hatt 200–300 fritidsboliger til, og håper å se en hytteby med priser på to til tre millioner kroner per hytte.

– Når du kommer ned på et slikt prisnivå, så tror jeg interessen er veldig stor. Det vil vi absolutt jobbe for, og det håper jeg virkelig vi skal få til, sier Thomassen.

– Realistisk

Fylkesmiljøvernsjefen regner med at kommunen vil forholde seg til det som er av nasjonale retningslinjer for utbygging i strandsonen.

– Planleggerne i Lillesand kommune vet hvilke spilleregler de har fra Staten. Det er realistisk å få til en utvikling, men om det blir i den størrelsesorden som det her skisseres, er mer usikkert, sier Jan Atle Knutsen.