Hopp til innhold

Ikke alle tunneler klargjort for DAB

21. juni slutter NRK å sende på FM-nettet i Agder-fylkene. Fire lange tunneler må vente i opptil to år på å få dekning for digitalradio.

Ingen DAB-signal i tunnelene

Fire lange tunneler i Agder-fylkene har ennå ikke fått DAB-dekning.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Jan Øyvind Pedersen

Ingeniør Jan Øyvind Pedersen har ansvaret for DAB-utbyggingen i tunnelene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi har nå installert DAB i tunnelene som tidligere hadde FM, sier ingeniør i Statens vegvesen, Jan Øyvind Pedersen.

– FM var opprinnelig installert i tunneler med mer enn 500 meters lengde. Etter slukking er det ikke sikkert at man får DAB i korte tunneler. Der kan man oppleve et brudd.

Statens vegvesen har bare krav om å installere kringkastingsanlegg i tunneler over 500 meter.

– Men vi har installert det i noen tunneler som er kortere også. Vi har ikke helt avgjort om vi i fremtiden kommer til å bygge ut også i kortere tunneler, sier Pedersen.

– Er det akseptabelt at tunneler under 500 meter ikke har dekning?

– EU setter bare krav til å ha dekning i tunneler over tusen meter. Men de nasjonale kravene er 500 meter. Om det skal installeres DAB i kortere tunneler, blir mer et spørsmål om service for trafikantene.

Fire tunneler må vente

Fånefjell i Bygland

Tunnelen som går gjennom Fånefjell i Bygland må vente til bortimot 2019 på å få DAB-dekning.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Lervik i Kvinesdal

Lervik i Kvinesdal. Tunnelen har får ikke DAB-dekning før i 2018.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

I dag er det fire tunneler over 500 meter som gjenstår å bygges ut for DAB-mottak:

  • Skjeggestadtunnelen på E39 vest for Flekkefjord
  • Gåsehellertunnelen på fylkesvei 42 ved Tonstad
  • Fånefjelltunnelen på RV9 i Bygland
  • Lerviktunnelen på fylkesvei 465 i Kvinesdal (som heller ikke har kringkastingsanlegg i dag).

Skjeggestadtunnelen skal være DAB-klar innen oktober. Fånefjell oppgraderes i 2018, og vegvesenet håper å få DAB på plass i Lervik i 2018. Gåsehellertunnelen har en lengre tidshorisont fordi det må omfattende arbeider til der.

Kostnadene varierer

Kostnadene ved å klargjøre tunneler for DAB avhenger av hvilke installasjoner som allerede finnes i tunnelene. Hvis infrastrukturen mangler, blir det dyrt.

Pedersen sier at man også i noen tunneler uten utbygd mottak, kan motta DAB-signaler. Radiosignaler bærer ofte oppimot 300 meter inn i tunnelen, noen steder nesten hele 500 meter.

– I noen tunneler kan det være dekning for regionblokka som sender NRK-kanalene, mens det kan være vanskelig å få inn riksblokka med de andre kommersielle kanalene. Det avhenger av hvor senderne er montert og hvilken styrke de har i nærheten av den enkelte tunnel.

– Så noen steder må du velge mellom NRK og andre kanaler?

– Ja, men det vil gjelde ute i dagen også. De to blokkene har ikke lik dekning over alt, sier Pedersen.

DAB-radio

DAB-radioen i bilen kan ikke ta inn radiosignaler i alle tunneler når NRK slutter på sende i FM-båndet 21. juni.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

DAB langs vegnettet

Vegvesenet har ikke oversikt over hvordan dekningen er på vegene.

Men på nettstedet Radio.no går det an å taste inn stedsnavn og se hvordan dekningen er.

– Dekningen langs vegnettet er et forhold mellom kringkaster og trafikanter. Det er ikke noe vegvesenet påvirker, sier Pedersen.