Ikke alle får tilbud om fastlege

Fastlegekapasiteten i flere kommuner i landet er sprengt. Fulle pasientlister gjør at kommunene ikke kan tilby nødvendig helsetilbud til innbyggerne.

Legekontor

I noen kommuner er det mange flere som har fastlege enn det er innbyggere. Tvedestrand er en av kommunene hvor tilflyttere nå ikke får fastlege fordi alle legene har fulle pasientlister.

Foto: Colourbox.com

Fulle pasientlister gjør at leger i noen kommuner ikke tar imot flere pasienter, og at innbyggerne verken får tildelt fastlege eller kan bytte fastlege.

Leder for Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, sier problemet er velkjent flere steder i landet.

Kari Sollien

Leder for Allmennlegeforeningen, Kari Sollien.

Foto: Legeforeningen

– Vi hører historier om flere kommuner der det er liten mulighet for valg av fastlege. Vi mener det er et viktig gode at folk skal ha mulighet for å bytte lege, for at fastlegeordningen skal fungere.

Tiltrekker seg mange

På landsbasis fungerer ordningen bra, mener Sollien. Det er flere plasser på pasientlistene enn antall innbyggere i landet. Likevel ser Allmennlegeforeningen at flere kommuner har problemer med å dimensjonere ordningen riktig.

– Byer og kommuner der det er store arbeidsplasser tiltrekker seg pasienter fra nabokommuner. Da er det vanskelig for kommunen å dimensjonere fastlegeordningen sin riktig. Noen kommuner har også store sesongvariasjoner, slik at det er flere innbyggere i noen deler av året.

Kan ikke gi alle fastlege

Enhetsleder Kristin De Lange i Tvedestrand kommune bekrefter at situasjonen er prekær hos dem, og sier at de per i dag ikke kan tilby innbyggerne nødvendig legehjelp.

– Nå er konsekvensene at tilflyttere ikke har mulighet til å få fastlege i Tvedestrand, sier De Lange.

Tvedestrand kommune har 6 048 innbyggere, men antallet pasienter de sju fastlegene behandler er 1 600 flere enn innbyggertallet. Enhetslederen kjenner seg derfor godt igjen i problemstillingen som Sollien presenterer.

– Det er mange innbyggere fra nærliggende kommuner som velger å ha fastlegetilbud i Tvedestrand, sier De Lange.

Sollien i Allmennlegeforeningen påpeker at det er kommunens ansvar å sørge for at innbyggerne får nødvendig og lovpålagt helsetilbud.

– Kommunen har ansvar for at allmennlegetjenesten er riktig dimensjonert.

Ny fastlegestilling i Tvedestrand kommune vil være et av punktene når budsjettet for 2016 legges frem neste uke. Inntil da jobbes det med strakstiltak for å bedre situasjonen.

– På kort sikt kan et alternativ være at man hever listetaket noe, sier De Lange.