Mange id-merkede katter kastes bare i søpla

Påkjørte katter havner ofte i søpla uten at eier får vite om det. Nå etterlyser Dyrenes Beskytter en større innsats fra det offentlige for å finne eieren.

Arnfrid Robstad, leder Dyrenes beskytter i Kristiansand.

Arnfrid Robstad, leder av Dyrenes beskytter i Kristiansand, mener det offentlige bør ta større ansvar for å skanne påkjørte katter langs veien.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– For dem som savner katten sin, er tanken på at kjæledyret er alvorlig skadet eller innelåst et sted, det verste. Den uvissheten er mye verre enn å få vite at katten er død, sier Arnfrid Robstad.

Hun er leder av Dyrenes Beskytter Kristiansand og får ofte telefoner om påkjørte katter som ligger langs veien.

Mange eiere får aldri noe svar på hva som har skjedd når familiemedlemmet deres blir borte.

Dette til tross for at de er id-merket.

– Kattene bør skannes

– I dag blir mange av kattene, også de som er id-merket, bare kastet i søpla eller gravd ned. Men for mange er katten vel så mye verdt som en hund, sier Robstad.

Den frivillige organisasjonen etterlyser nå en større innsats fra kommunen og Statens vegvesen når det dukker opp døde katter langs veien.

De ønsker at kattene skal skannes for å se om de er ID-merket. Dermed kan eier få vite hva som har hendt med familiemedlemmet.

– En skanner koster rundt tusen kroner og er en engangsinvestering, sier Robstad.

Grunneier har ansvaret

Robstad opplyser at det ifølge Mattilsynet er grunneier som har ansvar for å fjerne døde dyr som ligger langs veien.

Kommunen har med andre ord ansvar for kommunale veier, fylkeskommunen for de fylkeskommunale og Statens vegvesen for de statlige.

Bjørn Atle Tjelta, driftsleder for vei i Agder fylkeskommune, opplyser at det kom en ny kontrakttekst for hvordan dyr med id-merking skal kontrolleres i høst.

Denne er fortsatt ikke satt i verk, men skannere er bestilt, ifølge Tjelta.

Arnfrid Robstad og Ann Torhild Lundevold, frivillige i Dyrenes beskytter Kristiansand.

Arnfrid Robstad og Ann Torhild Lundevold i Dyrenes beskytter i Kristiansand med katten «Selmar». Han kom til dem for et par dager siden og er ikke id-merket.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Veterinærforeningen: – Ikke akseptabelt

Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening, er kjent med problemstillingen Dyrenes Beskytter reiser.

– Uavhengig av om det er en myndighet eller ikke, mener jeg at identiteten til dyret bør sjekkes slik at eier kan få beskjed, sier Moseng.

Hva tenker du om at vei-eierne bare kaster kattene de finner langs veien uten å sjekke id-merking?

– Jeg synes ikke det er akseptabelt. For som veterinær vet jeg hvor hjerteskjærende det er når noen mister dyrene sine. En annen ting er å lure resten av livet på hva som egentlig skjedde med dyret ditt.

Katten "Selmer" hos Dyrenes beskytter i Kristiansand.

Selmer ble funnet alene ute helga som var. Nå er han i trygg forvaring hos Dyrenes Beskytter og venter på ny eier.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ønsker obligatorisk id-merking

Hun forteller at i dag blir nærmere 70 prosent av alle kattunger id-merket. Økningen har vært voldsom de siste ti årene.

Antallet katter i Norge er estimert til å være cirka 700.000. Rundt 300.000 av disse er merket hos selskapet DyreID.

For ti år siden ble bare 2500 merket årlig, opplyser Moseng.

– Vi mener id-merking av katter, og hunder, burde være lovfestet og obligatorisk. Alt er veldig mye enklere hvis man raskt finner eieren, sier hun.

Byingeniøren: – Burde vært en bedre rutine

Terje Lilletvedt, byingeniør i Kristiansand kommune, skjønner intensjonen med at døde kjæledyr bør skannes for å finne eieren, men sier det er vanskelig å få til i praksis.

– Det er ingen faste personer som har ansvar for dette. Det er også tre ulike aktører som har ansvar for veiene og det kompliserer saken. Det burde vært en bedre rutine for dette, sier Lilletvedt.