Ibsenhuset på utrygg grunn

Huset hvor Henrik Ibsen jobbet som apotekerlærling har stått her siden 1750, men står ikke lenger like støtt.

Video Ibsen på utrygg grunn

SE VIDEO: Ibsenhuset i Grimstad viser svakhetstegn. Vann, tung trafikk og dårlig grunn truer det historiske bygget fra 1750.

Ibsenhuset tar inn vann og har de siste årene seget stadig mer ut mot veien.

Anita Estensen

Daglig leder i Grimstad bys museer, Anita Estensen, er bekymret for at Ibsenhuset vil få store skader i løpet av få år.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK
Befaring Ibsenhuset

Anita Estensen og ingeniør Reidar Rose var i dag på befaring for å se på skadene og grunnen under Ibsenhuset.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK
Prøveboring Ibsenhuset

Resultatet fra grunnprøvene som ble tatt i dag er klare mot slutten av uka.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Du skal ikke ha mye vann inn før du får store skader på veldig kort tid. Det som bekymrer oss er at vi ikke klarer å lede vannet vekk fra huset. Da skal det ikke gå mange år før det ikke er så bra tilstand på huset lenger, sier daglig leder i Grimstad bys museer, Anita Estensen.

Tok prøver av grunnen

Ingeniører var i dag på befaring for å finne ut hvor vannet siver inn og hvordan de skal stoppe huset fra å sige mer.

– Jeg skal ta prøver av bakken og se hvor dypt det er til fjell. Bygget er fundamentert på fjell på den ene siden og løsmasser på den andre, noe som i utgangspunktet er ugunstig, sier Reidar Rose, som foretar grunnundersøkelsene.

Den første prøveboringen gir ikke oppløftende resultat. Det er 3,5 meter ned til fjell, og massen over er trolig leire.

– Nå tar vi ut prøver for å konstatere at det er så dårlig som det ser ut som, sier Rose.

Trues også av trafikk

Men huset trues ikke bare av vann og dårlig grunn. Trafikken i veien er trolig med på å gjøre situasjonen enda verre.

– Det fører til store ristninger i veien, som forplanter seg inn i husene. Jeg er redd det er med på å forverre tilstanden til huset. Mitt ønske er at hele veien stenges for trafikk, sier Anita Estensen.

Resultatet fra prøvene som ble tatt i dag er klare mot slutten av uka. Estensen er klar på at huset bør reddes.

– Grimstad har to bygninger som har nasjonal kulturverdi. Det er Ibsenhuset og Nørholm. Det er viktig å ta vare på Ibsenhuset, som er det kulturminnet som knytter seg til Ibsens tid i Grimstad.