Hopp til innhold

Ib Emil har ikke fått god nok hjelp

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Aust-Agder har konkludert med at funksjonshemmede Ib Emil på Landviktun i Grimstad ikke har fått det tjenestetilbudet han har rett på.

Ib Emil Hasle

Fylkeslegen gir Ib Emils pårørende langt på vei rett i at han ikke har fått den hjelpen han har krav på.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

NRK har tidligere fortalt historien til 23 år gamle Ib Emil på Landviktun i Grimstad. Det ble i vår opprettet tilsynssak etter at hans pårørende mente han ble isolert på grunn av for lav bemanning.

Les mer:

Nå har Fylkeslegen konkludert med at de individuelle behovene til Ib Emil ikke har blitt ivaretatt godt nok.

Anne Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Aust-Agder.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– For det første har han ikke blitt hørt i forhold som gjelder hans egen hverdag, og for det andre har ikke de individuelle behovene hans blitt vektlagt i stor nok grad, sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen.

Indirekte kritikk mot kommunen

Syvertsen understreker at det i denne saken er Ib Emils pårørende som er part i saken, og som har fått medhold i sitt syn. Derfor må det ikke blandes med en tilsynssak mot kommunen, selv om hun medgir at det indirekte blir en form for kritikk av tjenestetilbudet uansett:

– Indirekte blir det en kritikk mot kommunen som ikke har gitt ham den behandlingen han har hatt krav på.

Syvertsen legger også vekt på at de ikke har tatt stilling til bemanningen generelt på Landviktun, som også i andre saker har blitt omtalt i forbindelse med kritikkverdige forhold.

Les også:

Nå setter fylkeslegen et krav om at forholdene blir rettet opp. Hun mener kommunenes løsninger med store bofellesskap stiller større krav til at de individuelles behov møtes.

Tar kritikk på alvor

– Nå går vi grundig gjennom denne rapporten, og tar på alvor det fylkeslegen skriver her, sier Signe Ann Jørgensen, enhetsleder ved boveiledertjenesten i Grimstad.

De vil gi et skriftlig tilsvar til fylkesmannen innen 1.oktober.

Moren glad for medhold

Bodil Hasle

Ib Emils mor Bodil Hasle er glad for medhold.

Foto: Privat

– Nå er vi kjempeglade for den grundige gjennomgangen som har blitt gjort. Det er mange dokumenter de har gått gjennom i denne saken, sier Bodil Hasle som er Ib Emils mor.

Hun ser likevel svært alvorlig på det hun opplever som manglende behandling.

– Vi synes det er veldig alvorlig at Grimstad kommune ikke ser at de burde fått inn mer bemanning. Det forringer livskvaliteten til en med funksjonshemming, og det setter ham også tilbake.

Hun forteller at sønnen hennes har vært mye frustrert på grunn av mye passivitet.

Nå ser hun mer optimistisk på sønnens fremtid.

– Det skal bli bedre. Nå håper jeg virkelig ledelsen som håndterer dette ser alvoret i situasjonen, sier Hasle.