I luftambulanse til sykehus

En kvinnelig bilfører fraktes til sykehus med luftambulanse etter å ha kjørt av veien i Iveland. Hvor hardt hun er skadd er ikke kjent.

Luftambulanse letter og flyr med pasient. Politi måler opp veien på ulykkesstedet på riksvei 403 i Vennesla