NRK Meny
Normal

Minister om kraftplaner: – Jeg er her for å lytte

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier han vil lytte til innspillene fra politikerne når han i dag møter Lister-kommunene.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i Kvinesdal for å møte politikere og andre aktører i kraftutbyggingssaken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Lister-regionen står overfor store planer om videre utbygging av regionens kraftressurser og ytterligere bruk av regionens arealressurser.

Men de seks kommunene krever flere arbeidsplasser og mer penger som kompensasjon for de store energiutbyggingene.

Ministeren, som i dag er i Kvinesdal, sier det er viktig med en god dialog.

– Jeg er her først og fremst for å lytte på innspillene. Å bygge både kraftproduksjon og infrastruktur for transport av kraft er store krevende prosesser, da er det viktig å lytte til politikere og andre aktører i lokalmiljøet som må stille arealer til disposisjon, sier Tord Lien.

I februar sa kommunene i Lister nei til Statnetts utbyggingsplaner for 10 milliarder kroner i regionen. De mener de får lite igjen og krever mer kompensasjon.

– Noen av disse planene vil være investeringer i milliardklassen, det vil føre til verdiskapning. Men dette skal vi diskutere i dag, sier Lien.

– Får kommunene for dårlig betalt?

– Det er ikke mitt inntrykk generelt, men jeg synes det er viktig at myndighetene lytter til kommunene i denne type saker. Vi trenger dialog, svarer han.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) får høre flere meninger om kraftplanene i Lister-regionen på møtet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK