Stor pågang på gratis advokathjelp

Flere kommuner tilbyr nå gratis advokat til innbyggerne sine. Hensikten er at folk som har juridiske problemer kan få råd og veiledning i en times tid uten å måtte oppsøke dyre advokater.

Mann med hodet i hendene

Mange sliter med saker som krever råd fra advokater. Tilbudet om en gratis advokattime er blitt meget populært i løpet av kort tid. (ill.bilde)

Foto: ROLAND SCHGAGULER / SCANPIX (FRB) / Scanpix

Folk i Mandal har hatt muligheten i over ett år. En ettermiddag i uka kan innyggerne komme med problemene sine. - og tilbudet er populært. Pågangen er stor og vi har hatt lange ventelister, forteller leder av Tjenestetorvet, Åse Wetrhus.

– De vanligste sakene er de nære ting. Det går på arv, skifte, bolig, fast eiendom, samboere, ektefeller, barnefordeling - helt vanlige saker, sier Wetrhus.

Oppleves kostbart og alvorlig

Det er Justisdepartementet som har satt i gang en prøveordning for å se om tilbudet med gratis advokathjelp skal bli landsomfattende. Så langt er 45 kommuner i landet med på ordningen. I Mandal blir tilbudet nå utvidet til Lindesnes, Åseral, Audnedal og Marnardal.

Wetrhus tror folk flest vegrer seg for å oppsøke dyre advokater for å få råd. Med det nye tilbudet er terskelen for å søke hjelp blitt adskillig lavere.

– En av grunnene er selvsagt at det er dyrt. Og så er det kanskje alvorlig. Det å kunne gå inn på Tjenestetorget å få veiledning av en advokat er derfor helt ideelt, sier hun.

Lavere terskel

I Vennesla er tilbudet splitter nytt. Sist torsdag var første dag med åpne dører til advokat - da var det helt fullt her, forteller leder av Servicetorget, Odd Arild Nordli.

Det er et nyoppstartet advokatkontor som skal ta seg av heverdagsproblemene til folk i Vennesla og Iveland, og Nordli er sikker på at de får nok av henvendelser.

– Advokatkontoret sier de kan ta imot alle typer saker. Mange har ting de lurer på og kanskje strever med. Terskelen for å søke hjelp blir lavere - og dette er gratis.

Også innbyggerne i Søgne, Lillesand, Grimstad og Songdalen nyter godt av gratis juridisk hjelp - så er det opp til regjeringen å se om også resten av kommunene i Aust- og Vest-Agder skal kunne få et lignende tilbud etterhvert. Foreløpig er full dekning kun i Rogaland og Buskerud.

Les også: Fri rettshjelp til alle i Rogaland