Unge kriminelle i kø for å få ungdomsstraff

Mange straffedømte ungdommer på Sørlandet står i kø for å bli fulgt opp. Det bekrefter Konfliktrådet i Agder, som drifter ordningen med såkalt ungdomsstraff.

Ungdomsstraff

Hele Bie Riber og ungdomskoordinator John Kjetil Støle i møte i Konfliktrådet i juni. Tommy (t.h.) er en av dem som har fått hjelp ut av kriminaliteten. (arkivfoto)

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Helge Bie Riber

Helge Bie Riber er leder av Konfliktrådet i Agder. (arkivfoto)

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Kapasiteten er sprengt.

Det sier Helge Bie Riber, som er leder av Konfliktrådet i Agder.

Ungdomsstraff som er alternativ straffereaksjon til fengsel for ungdom under 18 år, ble innført 1. juli i år.

– Dommene står i kø

Men knappe tre måneder senere har Konfliktrådet hendene fulle med å følge opp straffedømte ungdommer – men hendene er for få.

– Vi har fått vår første dom, men nå ser vi dommene står nærmest i kø både i forhold til ungdomsstraff og noe ungdomsoppfølging, som er en straffereaksjon i forhold til ikke fullt så alvorlige lovbrudd som de som faller inn under ungdomsstraff.

– Vi har kun en mann på kontoret vårt i Agder som følger opp disse sakene. Og når det er snakk om de tyngste og vanskeligste sakene så er det ikke mange slike vi kan ha før kapasiteten er sprengt. Vi trenger akutt en stilling til. Det er veldig sårbart slik det er i dag, sier Helge Bie Riber.

– Det er ikke, men det kan bli en fallitterklæring at man allerede nå ser at kapasiteten er sprengt.

Helge Bie Riber, leder Konfliktrådet i Agder

Rask reaksjon og oppfølging

I tillegg til rask oppfølging var intensjonen med ungdomsstraff at ungdommene skulle få en rask reaksjon.

– Det var ikke intensjonen med den nye loven at ungdommen skulle komme inn i en soningskø. Disse ungdommene trenger rask reaksjon og rask oppfølging. Tanken vår har vært å komme på med en gang – gjerne før saken skal opp i retten, men ikke minst når dommen har falt, sier Riber.

Ordførere tar tak i saken

Men behovet er stort, og mange står i kø. Det ønsker de sju ordførerne i Knutepunkt Sørlandet å gjøre noe med, og har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om et møte for å finne en løsning.

– Det er et flott initiativ, sier Riber.

Han forteller at samarbeidet de har med domstolene, politiet og påtalemyndigheten er godt.

– Dette er noe alle er på. Jeg tenker at her ligger alt til rette for at vi skal få en god måte å løse dette på.

Tommy fikk hjelp

Den nye loven er en videreføring av et arbeid Konfliktrådet i Agder drev med stor suksess. I to år jobbet et oppfølgingsteam mot unge kriminelle i alderen 15 til 18 år. Ungdommer med straff fra tingretten fikk tilbud om oppfølging.

NRK møtte i juni Tommy – en av ungdommene som hadde blitt fulgt opp av Konfliktrådet. Tommy så fram til et liv uten kriminalitet.

– Hvis det ikke hadde vært for dem så hadde jeg vært på kjøret. Da hadde jeg ikke sittet her nå, sa han.

Frykter fallitt

Leder i Konfliktrådet i Agder, Helge Bie Riber, synes det er frustrerende å vite at man kunne fulgt opp langt flere ungdommer dersom mannskapssituasjonen var en annen¨.

– Det er ikke per i dag, men det kan bli en fallitterklæring at man allerede nå ser at kapasiteten er sprengt. Jeg håper at vi kan finne ordninger her slik at det kan fungere etter lovens hensikt og slik politikerne ønsket at det skulle bli, sier han.

– Tror du det bli bevilget midler til en ny stilling?

– Det må det bli, men jeg frykter at vi tidligst får det våren 2016, sier Riber