I gang med utbedring av tunneler

Arbeidet med å utbedre og sikre tunnelene på E39 i Flekkefjord er allerede i gang. I mars blir tunnelene stengt for tre til fire måneder for oppgradering. Nå jobbes det med å få ferdig tekniske bygg tilknyttet tunnelene.

I gang med tunnelutbedring i Flekkefjord

I dag dirigeres trafikken forbi tunnelene på E39 i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

Tre tunneler på E39 i Flekkefjord blir stengt fra 1. mars neste år i tre til fire måneder. Allerede nå er ett felt stengt i perioder på grunn av arbeid tilknyttet tunneloppgraderingen neste år.

– Det er oppføring av tekniske bygg i tilknytning til tunnelene som skal oppgraderes. Arbeidet pågår på utsiden av tunnelene på E39, sier prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen til NRK.

Jan Helge Egeland

Prosjektleder i Statens vegvesen, Jan Helge Egeland, forteller at de er i rute.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

I dag blir trafikken ledet av en følgebil på europaveien, men den er ikke stengt slik den kommer til å være fra 1. mars neste og tre til fire måneder framover.

Ferdig neste år

Egeland forteller at de tekniske byggene, i alt seks stykker, må være ferdig innen veien stenges neste år.

Arbeid med tekniske bygg

Seks tekniske bygg er under konstruksjon ved tunnelene på E39 i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

– Nå tilrettelegger vi slik at vi kan jobbe i tunnelene neste år. Da skal vi jobbe dag og natt for at bilister og fastboende skal bli minst mulig lidende, forteller Egeland.

Nå i disse dager støpes fundamentene til de tekniske byggene som ligger like ved Austad-tunnelen, Drangeid-tunnelen og Loga-tunnelen.

Tunnelene på E39 og veistrekket ble bygd på 90-tallet og skal nå oppgraderes for 150 millioner kroner. Også den gamle europaveien er oppgradert for å tåle at hovedtrafikken skal gå mest mulig normalt.

Det er entreprenørselskapet Risa som skal stå for oppgraderingen av de tre tunnelene slik at de når EU´s krav om tunnelsikkerhet.