I dette området ønsker vegvesenet ny E39

Vegvesenet vil i løpet av høsten ha klart trasealternativene mellom Lindesnes og Lyngdal. Nå ligger forslaget klart hvor korridoren mellom Vigeland og Lyngdal skal være.

Forslag til veikorridor

Dette er den såkalte veikorridoren hvor den nye E39-streknigen mellom Lyngdal og Lindesnes trolig skal gå.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen planlegger nå ny E39, og planene om ny firefelts europavei mellom Søgne og Ålgård begynner å ta form.

Nå ligger forslaget til veikorridor mellom Lindesnes og Lyngdal/Kvinesdal klar. Men forslagene til ulike veitraseer er ikke klare ennå. Høringsfristen blir 6. februar.

– Vi ser på flere veitraseer innenfor korridoren som er foreslått. Men hvilke veimuligheter som skal utredes videre, er ikke klare før til høsten, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Nina Kjemperud.

Folkemøte

Nå har vegvesenet lagt ut et planprogram og det blir informasjonsmøter for befolkningen i Lindesnes 12. januar på rådhuset. Neste informasjonsmøte blir i Lyngdal 14. januar i kulturhuset.

– Det blir et informasjonsmøte der vi forteller hva vi skal gjøre før planen blir lagt ut på høring. Det er planprosessen vi kommer til å fortelle om, sier Kjemperud til NRK.

Ifølge vegvesenet er det planlagt at en framtidig E39 mellom Fardal og Udland vil gå i samme korridor som eksisterende E39. Men det vil bli fire felt. I dag er det bygget ut tre felt på deler av den strekninga i Lindesnes. Den veitraseen ble åpnet i 2011.

Neste er Lyngdal-Ålgård

Kjemperud forteller til NRK at neste planleggingsetappe blir strekningen Lyngdal - Ålgård.

– Vi starter å planlegge den etappen allerede nå i januar eller februar. Og der planlegges hele strekningen under ett, forteller planleggingslederen i Statens vegvesen.

I sommer ba samferdselsdepartementet vegvesenet om å planlegge en firefelts vei fra Ålgård til Søgne.

Veivesenet legger ut forslaget til kommunedelplan til høring i seks uker. Det er kommunene selv som må vedta kommunedelplanene.

Reisetiden reduseres

Om ikke lenge går også veivesenet igang med detaljplanleggingen av strekningen. Da skal også veitraseer og tilknytningspunkter langs den nye firefeltsvegen blir avklart.

Noen av prosjektmålene er at parsellen E39 Vigeland-Lyngdal skal ha god fremkommelighet og bidra til at reisetiden reduseres.

I tillegg skal det ikke være driftsstans på grunn av vanskelig kjøreforhold på vinterføre.

Flertall for fire felt på ny E39

Åse Michaelsen

Åse Michaelsen (Frp).

Foto: Håkon Eliassen / NRK

I begynnelsen av desember i fjor kunne NRK forteller at det er flertall blant transportpolitikerne på Stortinget om å bygge fire felt mellom Stavanger og Kristiansand.

– Det er ikke lenger snakk om to eller tre felt, sa Åse Michaelsen (Frp), stortingsrepresentant fra Vest-Agder.

Målet er å komme i gang med bygging av den nye veien raskest mulig. Planleggingspengene til den nye veien er doblet i 2015 sammenlignet med i 2014.