I dag ble Havglimt revet

Anslagsvis 60.000 barn og unge har gjennom over 60 år vært på leir på misjonsselskapets feriested, Havglimt. Nå skal strandperlen ved Ulvøysund i Lillesand rustes opp for nye generasjoner. Men først må det gamle rives.

Ti tusenvis av mennesker har gjennom mer enn 60 år vært på leir på misjonsselskapets feriested, Havglimt. Nå skal strandperlen mellom Lillesand og Kristiansand rustes opp for nye generasjoner. Men først må det gamle rives.