NRK Meny
Normal

Hyttekommuner rammes av oljebrems

Hytterike kommuner på Sørlandet merker godt at pengene ikke sitter like løst hos pengesterke rogalendinger.

Lindesnes hytter

Full brems i oljerelatert virksomhet merkes godt i hyttekommunene på Sørlandet. I Lindesnes er det nå langt mindre aktivitet i hyttemarkedet. Bildet viser Spangereid.

Foto: Jan-Robert Jore / NRK

Mange av hytteeierne i Vest-Agder kommer fra Rogaland.

Hyttekommuner som Sirdal, Lyngdal, Lindesnes, Mandal og Søgne invaderes hver sommer av rogalendinger med sugerøret i oljerikdommen.

Les også:

Knyttes til nedgang

Denne situasjonen er nå i ferd med å endre seg, forteller enhetsleder for arealforvaltning i Sirdal kommune, Sven Magne Ousdal.

– Mens vi tidligere har hatt mange søknader om nye fritidsboliger, så opplever vi nå at mange søknader knytter seg til tilbygg, sier Ousdal.

Også i Lyngdal merker kommunen godt at oljebransjen er under sterkt press. Kommunen har de siste årene hatt en storstilt utbygging av hytter.

– Det er veldig mange rogalendinger som har hytte i Lyngdal, så vi ser ikke bort fra at det kan ha sammenheng med nedgang i oljerelatert virksomhet, sier plansjef Stein Erik Watne.

Må endre regulering

Den negative utviklingen har vært såpass stor at flere hytteområder de siste månedene er blitt omregulert fordi etterspørselen etter dyre hytter har avtatt.

– Det vi har sett den siste tiden er at entreprenører og eiere av prosjekter har endret prosjektene sine fra store og kostnadskrevende hytter til mindre tomter med lavere pris, sier Watne.

Hva er grunnen?

– Det har med markedssituasjon å gjøre. Det er alltid slik at fritidseiendommer er et barometer som speiler økonomien i landet. Vi er nok ikke inne i like gode tider nå som for bare noen få år siden, sier plansjefen.