NRK Meny
Normal

Hytte-eier må betale 500.000

Høyesterett har forkastet anken fra en mann i
Søgne. Dermed må han betale 500.000 kroner i bot for å ha sprengt bort mer fjell enn byggetillatelsen ga rom for.

Dommen mot Søgne-mannen, som må betale en halv million kroner i bot etter å ha sprengt ulovlig på eiendommen sin, er viktig.

Det sier førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

– Den er viktig fordi det aldri tidligere er ilagt så høy bot for overtedelse av plan- og bygningsloven. Høyesterett sier at av allmennpreventive grunner skal det reageres strengt mot miljøkriminalitet.

Setter ny standard

Hviskeland mener denne dommen vil få konsekvenser i arbeidet mot miljøkriminalitetet i strandsonen.

– Dommen setter en standard som vi vil bruke fremover i forbindelse med bekjempelse av miljøkriminalitet og ulovlig bygging i strandsonen, sier Høviskeland.

Omfattende lovbrudd

Lovbruddene på Oftenes i Søgne er ifølge tidligere dom i lagmannsretten vanskelig å rette opp.

Søgne-mannen bygde en 40 meter lang natursteinsmur og sprengde ut 2000 kubikkmeter fast fjell, hvorav minst 75 prosent er antatt å ligge utenfor byggetillatelse.

På det høyeste er muren nesten tre meter høg, og halvparten av muren ble bygd på nabotomta som tilhører far til mannen.

29-åringen skal også ha bygd hytta si 20 kvadratmeter større enn tillatt.

Opprettholder straffen

Hytteeieren ble i Kristiansand tingrett idømt en bot på 400.000 kroner, mens Agder lagmannsrett skjerpet straffenivået til en bot på 500.000 kroner.

Mannen anket til Høyesterett - som nå har forkastet anken.