Hyppigere brannkontroller hos risikogrupper

Brannvesenet vil øke kontrollen med boliger for grupper knyttet til rus, psykiatri og demenssykdommer. Over 80 prosent av dem som omkommer i branner her i landet tilhører disse gruppene.

Dag Svindseth og Petter Vinje Svendsen

Brannsjef Dag Svindseth (t.h.) og leder for forebyggende avdeling Petter Vinje Svendsen i Østre Agder Brannvesen, på inspeksjonsrunde i Arendal.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– En del kommuner har for lite fokus på brannsikkerhet. Når kommuner tilbyr helsetjenester har de også plikt til å undersøke boevnen til personen de tilbyr tjenester. Da er brannsikkerhet noe kommunen må vurdere, sier avdelingsleder Anders Blakseth i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Så langt i år har 53 mennesker omkommet i branner, 39 av disse tilhørte risikogrupper knyttet til rus, psykiastri og demenssykdommer.

– Det øker brannfaren fordi det kan legges tøy over ovner og farlig fyring i ildsteder. Det kan være kreative og brannfarlige elektriske koblinger og ofte være mye rot i disse leilighetene, sier leder for forebyggende avdeling i Østre Agder brannvesen, Petter Vinje Svendsen.

Endrer forskrift

Anders Blakseth

Avdelingsleder Anders Blakseth i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Foto: Rune Jensen / NRK
Rot som kan føre til brann

Mye rot og tildekte ildsteder skaper brannfare.

Foto: Rogaland Brann og Redning IKS

Ifølge Svendsen er forholdene ofte verst i private utleieboliger som er betalt av det offentlige.

Nå varsler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) økt kontroll av slike utsatte boliger fra brannvesenet i mange kommuner.

– Vi endrer nå forebyggende-forskriften der vi gir brannvesenet større anledning til å ha fokus på risikogrupper, sier Blakseth.

Økt myndighet til brannvesenet

Direktoratet fremhever samarbeid med helsesektoren i kommunen og økt myndighet til brannvesenet som viktige faktorer for å bedre brannsikkerheten.

– Vi gir brannvesenet større myndighet til å gjøre egne vurderinger av hvordan man skal følge opp disse risikoutsatte gruppene. Samarbeid med kommunen innen helse og tildeling av boliger er også viktig, sier Blakseth.

Han fremhever at kommunene må ha et bevisst forhold til hvordan, og til hvem, de tildeler ulike type boliger.

– Brannsikkerhet må være del av den vurderingen de gjør når de ser på boligtilbudet, sier Blakseth.

Kan man redde liv med dette?

– Det mener jeg absolutt, sier han.

– Nødvendig skjerping

Rådmann Harald Danielsen i Arendal sier kommunen har erkjent at bedre tilsyn er nødvendig.

– Vi har erkjent at kontrollen har vært mindre enn behovet hos oss. Vi ser at brannrisikoen er større hos noen grupper og hvor vi har hatt noen stygge branner. Så det er med utganspunkt i erfaring at vi nå skjerper kontrollen der risikoen er størst, sier Danielsen.

Det er brannvesenet som står for kontrollene.