Hvor har det blitt av ternene?

I løpet av få tiår har flere arter nesten forsvunnet fra skjærgården.

Makrellterne

Makrellterna er et stadig sjeldnere syn på Sørlandet.

Foto: Knut Dreiås

For mange er Sørlandet synonymt med måkene og de andre sjøfuglene langs kysten, men mye endret seg dramatisk i løpet av få tiår. Mange steder er tilbakegangen på sjøfugl mellom 30 og 40 prosent siden 1980.

– Det er først og fremst ternene som er sjeldnere. De var veldig vanlige på Sørlandet for 30-40 år siden, sier pensjonert professor ved universitetet i Agder, Eldar Wrånes.

Han synes det er trist å se at ternen er nesten borte:

– De forsvinner som følge av sterkt utbyggingspress og trafikk. De små terneskjærene ligger ofte i tilknytning til båthavner, og blir dradd emd i dragsuget når disse bygges ut.

Fiskemåkene forsvinner

Fiskemåke

Fiskemåka er blant artene som forsvinner fra skjærgården.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Også fiskemåkene har hatt noen dårlige tiår. I 1980 hekket rundt tusen fiskemåkepar i naturreservatene i Vest-Agder. I fjor var tallet nede i 35.

– Det har aldri vært så lavt, og det er trist at de forsvinner fra ytre skjærgård, sier Wrånes.

Naturvernforbundet har lenge ment at situasjonen for flere av sjøfuglene er så dramatisk at noe må gjøres umiddelbart.

Sammensatte årsaker

Martin Eggen fra Norsk ornitologisk forening sier det er flere årsaker til at sjøfuglene forsvinner:

– Det skyldes klimaendringer, forurensning og fremmedarter som mink. Men vi prøver å finne ut hva som er viktigst.

Han forteller at tilbakegangen for sjøfugl har vært på 30 prosent nasjonalt de siste ti årene, noe han mener er bekymringsfullt.

– Fuglene er en indikasjon på hvordan det står til med økosystemet. Det er et varsku om at ting er i ubalanse, og at det står dårlig til, sier Eggen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Her trenger du ikke betale for tøy

Her trenger du ikke betale for tøy