Hummerbestanden lavere enn antatt

Hummerbestanden er trolig betydelig mindre enn forskere og myndigheter til nå har trodd, mener Havforskningsinstituttet.

Lavere hummerbestand enn antatt

Hummerforsker Alf Ring Kleiven sier de nye teinene med to kammer, som ble tatt i bruk på 80-tallet, tar to til fire ganger mer hummer enn de gamle.

Foto: Espen Bierud/Havforskningsinstituttet

I morgen går startskuddet for årets hummerfiske. Det har de senere årene kommet nye, strengere regler for hummerfisket, men så langt er det ifølge forskerne ingen tegn til at dette har hjulpet på bestanden.

Derfor kommer det trolig enda strengere regler neste år, skriver Dagens Næringsliv.

Fisker mer effektivt

Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen i Arendal har gjennomført forsøksfiske med både gamle og nye teiner, og har funnet at de nye teinene er langt mer effektive enn de gamle.

Hummerforsker Alf Ring Kleiven sier til avisa at bedre teiner kan ha kamuflert en betydelig tilbakegang for hummerbestanden, ettersom man i alle år har beregnet bestanden ut fra antall hummer per teine per døgn.

– Dersom vi forsiktig anslår at de nye teinene fisker dobbelt så godt som de gamle, ja da er hummerbestanden bare halvparten så stor som vi tidligere har trodd, sier Ring Kleiven.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Her trenger du ikke betale for tøy

Her trenger du ikke betale for tøy