Høyt utdannede behandler smerter selv

Det er en direkte sammenheng mellom utdanningsnivå og enkelte typer pillebruk. Samtidig kan bostedet ditt representere hvor god helsen din føles, ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsanalyse.

Paracet

SSB hevder at pillebruk og utdanning henger sammen.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

I spørreundersøkelsen sier 36 prosent av de spurte at de har brukt medisiner mot smerter i løpe av de siste to ukene.

I denne gruppen er det et klart skille mellom utdanningsnivå og hvilke type piller de bruker. Det er også et skille når det gjelder sovemedisiner.

Høyt utdannede behandler smerter selv

Tall fra reseptregisteret viser at smertestillende legemidler, sammen med antibiotika, er blant de mest brukte legemidlene i befolkningen.

De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning.

Dette kan skyldes at gruppen raskere enn andre tar tak i egne helseproblemer og kjøper legemidler til egenbehandling som et første skritt før de oppsøker helsetjenesten, mener analytikere i SSB.

Lavere utdanning – mer reseptbelagt

Knapt tre av ti har brukt smertestillende medisiner uten resept de siste to ukene, og vel én av ti sier at de har brukt smertestillende på resept, viser SSBs levekårsundersøkelse om helse.

Det er flere med lavere utdanning som sier at de er plaget med smerter, og som bruker smertemedisin foreskrevet av lege. Det er også flere i denne gruppen som sier at de har brukt smertestillende daglig.

Det er i tillegg flere med lav utdanning som sliter med nedsatt helse og som bruker helsetjenestene, viser tall fra levekårsundersøkelsen.

At det er langt større bruk av reseptbelagte legemidler i denne gruppen, kan skyldes at de venter lenger med å gå til lege, og at de er sykere når de først kommer på legekontoret, hevder analytikere i SSB.

Mindre sovemedisin blant høyt utdannede

Sju prosent av oss tyr til medisiner for å få sove. Det er ikke noen klar sammenheng mellom problemer med søvn og utdanningsnivå, viser undersøkelsen.

Det ser derimot ut til å være noe mindre vanlig å bruke sovemedisiner blant dem som har høyere utdanning og søvnproblemer, enn dem som har grunnskoleutdanning og som sliter med å sove. Det vil si at bruk av sovemedisin avtar med økende utdanningsnivå.

Undersøkelsen viser også at menn og yngre i liten grad bruker sovemedisiner, uavhengig av utdanningsnivå.

Middelaldrende og eldre er de som oftest bruker piller for å sove, og kvinner bruker oftere slike medisiner enn menn. Dette kan henge sammen med at kvinner er trolig raskere til å søke hjelp hos fastlegen enn menn.

Varier fra fylke til fylke

SSB Tabell

Det er variasjoner på hvor i landet folk mener at de har god helse.

Foto: Statistisk sentralbyrå

For første gang kan levekårsundersøkelsen om helse også presentere fylkesvise tall.

I Oslo, Sogn og Fjordane og Vest-Agder er det mange som vurderer egen helse som god, mens i Østfold, Buskerud og Nordland er de mindre fornøyde med egen helse.