Hopp til innhold

Høynet terrorberedskap ved Luftforsvarets skoler på Kjevik

Terrorberedskapen er hevet til nivå Alfa også ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Det innebærer økt vakthold og skjerpet kontroll.

Vakta på Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Fredag morgen i vakta på Forsvarets skolesenter på Kjevik.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Terrorberedskapen er satt til nivå A i alle militære anlegg. Det gjelder også for Luftforsvarets skoleavdeling på Kjevik i Kristiansand, sier Stian Roen, fungerende kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, til NRK.no.

LES: Terrorberedskap A i norske militærleirer

Sjekk av bil på Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Vaktlaget sjekker en som kommer til Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Skjerpet årvåkenhet

Han forklarer at den økte terrorberedskapen innebærer økt vakthold, skjerpet kontroll og enda mer årvåkenhet enn normalt.

– Det er ikke noe dramatikk i at vi gjør dette. Dette er prosedyre ved hevet terrorberedskap, sier Roen.

Fredag morgen er det ikke noe ved porten til skolesenteret som tyder på at noe er unormalt. Men alle som kommer inn porten blir sjekket for legitimasjon.

Vaktene forteller til NRK at det fortsatt er høynet beredskap, men at de ikke kan si noe særlig om det siden det er gradert informasjon.

Cecilie Dvergsdal

Fenrik Cecilie Dvergsdal sier at vaktholdet på skolesenteret skjerpes når terrorberedskapen er høynet til nivå A.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Fenrik Cecilie Dvergsdal er nestkommanderende for basetroppen på Kjevik Hun sier det ikke er noen dramatikk knyttet til den høynede terrorberedskapen. Fenriken gjennomgikk rutiner for beredskapen med soldatene på Kjevik mens NRK var tilstede.

– Vi har nettopp snakket om hva vaktlaget som kommer på nå kan forevente å gjøre utover dagen. Dette får ikke andre konsekvenser enn at de må følge opp sikkerheten bedre. Mer vakthold i leiren, og økt kontroll av de som passerer inn og ut porten, sier Dvergsdal til NRK.

Hun forklarer at soldatene må være mer på og følge med om det er noe uvanlig som skjer, og sjekker med folk som kommer inn om hva de skal og hvor lenge de skal være i leiren.

– Det er ikke noe hensikt å innføre væpnet vakthold. Men vi skal gå hyppigere vaktrunder i leiren, sier Dvergsdal.

Hun forklarer at de skal være mer årvåkne.

– Årvåkenhet betyr at vi skal være mer på og sjekke kjøretøy og personer. Alt skal føren inn i en vaktprotokoll med tid og sted, sier hun.

Vakt på Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Vakta i porten på Luftforsvarets skolesenter på Kjevik sjekket legitimasjon til alle som passerte inn i morgentimene fredag.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ingen konkret trussel

Alfa er det laveste beredskapsnivået av forsvarets fire beredskapsgrader og betyr et generelt varsel om mulig terroraktivitet. D (Delta) er den høyeste beredskapsgraden.

Det skal ikke ligge noen konkret trussel bak den skjerpede terrorberedskapen.

Men Forsvaret vil ikke si noe til NRK om årsaken til at beredskapstrinn Alfa ble innført torsdag.

– Berører ikke det sivile samfunn

Justis- og beredskapsdepartementets kommunikasjonssjef var ikke kjent med den økte terrorberedskapen i Forsvaret torsdag kveld, melder NTB.

Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen sier at den økte beredskapen kun handler om militære anlegg og dermed ikke berører det sivile samfunn.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de ikke ser noen grunn til å heve beredskapen.

– PST er orientert om at Forsvaret har hevet sin beredskap. PST vurderer det imidlertid som at det ikke er økt terrorfare mot Norge, så terrorfaren er uendret slik PST vurderer det, sier informasjonssjef Trond Hugubakken til Aftenposten.

Det var Forsvaret som informerte PST om at terrorberedskapen i norske militærleire ble hevet.

Politiet i Agder sier til NRK at de ikke hadde noen opplysninger om saken torsdag. Fredag morgen sier at de ikke vil iverksette noen spesielle tiltak. Politiet i Agder har ikke økt terrorberedskapen.