Høyesterett avviser anken

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken til den drapsdømte sjubarnsmora fra Kristiansand. Dommen fra Lagmannsretten der hun ble dømt til 21 års forvaring blir dermed stående.

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken til den drapsdømte syvbarnsmora fra Kristiansand. Dommen fra Lagmannsretten der hun ble dømt til 21 års forvaring blir dermed stående.