Høyersten: Framstår som et lån med sterke bindinger

AROS-direktør Erlend Høyersten mener Kristiansand kommune burde tredoble tilskuddet og at det ligger for mange bindinger i kunstgaven fra Nicolai Tangen.

Silosamlingen

Det er heftig debatt om den gamle kornsiloen som kan bli et senter for kunst på Sørlandet.

Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural

– Jeg er stor tilhenger av at Kunstsilo og Tangen-samlingen kommer på plass i Kristiansand, sier Erlend G. Høyersten til NRK.

Fra 2004 til 2009 var han museumsdirektør ved Sørlandets Kunstmuseum. Nå leder han det anerkjente kunstmuseet Aros i Århus.

Høyersten understreker at han heier på prosjektet, men mener Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) burde slippe å ta opp et stort lån for å flytte til siloen.

– Det er en dårlig idé at museet skal sitte med en gjeld på 200 millioner kroner som forutsetter at man har en skyhøy avanse, sier Høyersten.

  • 530 millioner kroner vil det koste å gjøre kornsiloen om til kunstsilo.
  • Prosjektet skal finansieres som et spleiselag mellom kommune, fylke, stat og private.

Høyersten mener det er Kristiansand som sådan som på lang sikt tjener på prosjektet, og bør ta det største løftet.

– Kristiansand kommune har sagt den skal betale 50 millioner – jeg mener den bør gå inn med 150 millioner. Vest-Agder fylke bør også gå inn med mer penger.

Nicolai Tangen

Nicolai Tangen ønsker å gi sin private kunstsamling til Sørlandets Kunstmuseum. Her er han fotografert i London hvor han bor.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Gir begrenset handlefrihet

Kunstsiloen skal blant annet huse kunstsamlingen fra Nicolai Tangen. Høyersten mener det er problematisk at det ligger mange føringer knyttet til gaven. Han mener den ikke framstår som en gave, men som et lån med sterke bindinger.

Han mener Tangen burde tillate seg å gi gaven til Sørlandets Kunstmuseum uten at det ligger bindinger som handler om kvantitet; altså antall, plassering og areal som samlingen skal ha. En bindingstid på 10 år er akseptabel. Deretter er bør det være opp til museet selv å vurdere viktigheten og disponeringen av samlingen.

Avtalen viser at giveren ikke viser nødvendig tillit til at museets ledelse, ifølge Høyersten.

– Det handler om å ha tillit til at kvaliteten på samlingen er så sterk at den uansett vil være en viktig ressurs for museet, og at man har tillit til at styret og ledelsen til enhver tid forvalter kunsten på den best mulige måte, sier han.

Erlend Høyersten

Erlend G. Høyersten, museumsdirektør PÅ AROS, synes for mange føringer er knyttet til kunstsilo-prosjektet.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Les også:

– Ambisiøse mål

SKMU vil bli en besøksmagnet med 150.000 besøkende årlig. Høyersten er tvilende.

– Det er et veldig høyt besøkstall. Siste året hadde Astrup Fernley Museet 187.000 og i mange år hadde AROS 200.000 besøkende. Både Oslo og Århus har et annet befolkningsgrunnlag enn Kristiansand.

Nicolai Tangen forstår ikke Høyerstens uttalelse om at gaven gis med strenge krav.

– Det er helt feil. Sørlandets Kunstmuseum blir ikke privatisert. Kuratorene får full frihet til å lage utstillinger. De kan stille ut hva de vil – når de vil. Vi har fått lov til å ha en mening og kan komme med innspill, men har ingen bestemmelsesrett.

At Høyersten mener Tangen ikke gir en gave, synes giveren er merkelig.

– Dette er en måte å strukturere gaver på som er gjort i lang tid, og som er ekstremt vanlig i utlandet. Jeg er overbevist om at dette blir den eneste måten å strukturere gaver på i framtiden, sier Tangen.

Nicolai Tangen

I 2015 forkynte fondsforvalter Nicolai Tangen at han ville gi bort den store kunstsamlinga si til Kristiansand og Sørlandet. Det har skapt debatt.

Foto: Håkon Eliassen / NRK