Høy vannstand flere steder

Flere steder på Sørlandet er det svært høy vannstand. I Kristiansand har vannet gått over bryggekanten ved gjestehavna allerede før stormen.

Høy vannstand i Kristiansand
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK