Høy husleie fjerner politi

- Politiets husleier tar penger fra politiarbeidet, hevder administrasjonsjefen i Agder politidistrikt.

Kristiansand Politistasjon
Foto: NRK Sørlandet

- Dersom Agder politidistrikt hadde hatt en husleie på markedsnivå, hadde det ikke vært nødvendig å la så mange politistillinger stå ledig neste år. 

Det hevder administrasjonsjefen i Agder politidistrikt, Trond Berntsen.

I mange år har han slitt med husleie som ligger over andre politidistrikt og høyere enn andre statlige etater som har kontor i Kristiansand.

- Det kommer det til å være slik i mange år framover fordi vi er bundet av en langsiktig kontrakt med Statbygg, sier Berntsen. Kontrakten er fastsatt ut i fra de retningslinjer Statbygg har fått fra Stortinget.

- Så dere kan ikke reforhandle kontrakten?

- Nei, det kan vi ikke. Kontrakten er signert i 2002 og den er vi forpliktet av, sier Trond Berntsen.

Billigere andre steder

Agder politidistrikt betaler Statbygg 1462 kroner pr. kvadratmeter i leie. Til sammenligning betaler politiet i Stavanger 1062 kroner pr. kvadratmeter. Der leier politiet av private. Dessuten er lokalene i Stavanger nyere og mer tilpasset politiets behov enn Tinghuset i Kristiansand.

Politiet i Drammen leier også av private og lever noen hundrelapper billigere pr. kvadratmeter enn kollegene i Kristiansand.

- Det er ingen grunn til at Kristiansand skal ligge høyere enn andre byer det er naturlig å sammenligne seg med. Det er stort sett de samme arealbehovene, de samme standardene og omtrent samme beliggenhet, sier Espen Solum, eiendomsmekler med lang erfaring fra formidling av næringseiendommer. Han vil ikke spekulere i hvorfor Statbygg tar høye priser i Tinghuset. Han konstaterer kun at prisene er mellom 10 og 15 prosent høyere enn i markedet for øvrig for kontorlokaler i Kvadraturen

Spesialbygg

Dette samsvarer godt med Trond Berntsens egne undersøkelser. Han fant blant annet ut at en annen statlig etat i Kristiansand, Fylkesmannen i Vest-Agder, betaler 1020 kroner for kvadratmeteren. Der er det Entra som eier lokalene. Fylkesbygget i Tordenskioldsgate er et vanlig kontorbygg. Det 12166 kvadratmeter store Tinghuset noen kvartaler lenger sør defineres som spesialbygg.

- Det har Statbygg bestemt, noe vi ikke er helt enig i. Det eneste som er spesielt i bygget er arealer knyttet til arrester og sambandsinstallasjoner. Øvrige arealer som utgjør 11 800 kvadratmeter er vanlige kontorlokaler. Berntsen registrerer, som han sier, at det er staten som eier både Fylkeshuset i Tordenskiolds gate og Tinghuset.

- Vi har tatt opp disse forskjellene flere ganger, men aldri fått noe svar, sier han.

15-16 politifolk

Enkle regnestykker viser at dersom Agder politidistrikt hadde hatt samme kvadratmeterpris som Fylkesmannen i Vest-Agder, hadde besparelsen vært opp mot 5,5 millioner kroner.

- Hadde vi hatt de pengene kunne vi hatt bemannet 15-16 av de i alt 19 stillingene som blir ubemannet neste år, sier Berntsen. Han ser dette også som et resultat av politireformen. Etter hans mening var det enklere "i gamle dager", for da ble husleie tatt ut av driftsbudsjettet og utgiftene ble dekket.

- Etter at rammebudsjettene kom med politireformen, måtte vi ta andeler av husleie for å opprettholde drift.

- Så det du mener er at i realiteten har politireformen betydd færre penger til politiarbeid?

- Politireformen er en kvalitetsreform, men konsekvensen av endringen i budsjettfordelingen innebærer at vi har dårligere vilkår nå enn med den gamle budsjettforedelingsmodellen, avsluttet administrasjonssjef Trond Berntsen i Agder politidistrikt.

 

Kristiansand tinghus
Foto: Odd Rømteland / NRK