Hove skjerper alko-kontrollen

Hovefestivalen gjør det vanskeligere å få kjøpt alkohol for publikum under 18 år, etter kritikk under fjorårets festival.

Hovefestivalen

SKJERPET KONTROLL: Hovefestivalen vil gjøre det vanskeligere for publikum under 18 år å få kjøpt alkohol under årets festival.

Foto: Pål Tegnander / NRK

I fjor fikk Hovefestivalen massiv kritikk fordi gjester under 18 år forholdsvis lett kunne få kjøpt alkohol. Politiet var ikke fornøyd, og ordføreren varslet oppvask.

Nå søker Hovefestivalen tillatelse for sommerens festival 27. juni – 2. juli. Politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad har gått gjennom det nye opplegget, og er fornøyd. Han mener arrangørenhar skjerpet opplegget, særlig når det gjelder kontroll av hvem som får «skjenkebånd», og altså må være over 18 år.

Jan Sverre Krogstad

FORNØYD: Politistasjonssjef i Arendal, Jan Sverre Krogstad, er fornøyd med at arrangøren forbedrer opplegget rundt alkoholsalget.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Strengere kontroll

– Området der vanlige inngangsbilletter og festivalbånd deles ut skilles fra området der man får skjenkebånd, slik at man først må kjøpe billett, og så må få skjenkebånd.

– Det blir også litt voksnere personer som skal kontrollere alderen på de som skal få skjenkebånd, sier Krogstad.

Det nye opplegget beskrives i søknaden til kommunen slik:

«Publikum over 18 år vil få egen farge på festivalbåndet sitt. Dette vises frem ved kjøp av alkohol. Egne patruljerende skjenkevakter vil påse at det ikke finnes personer uten riktig farge på båndet som nyteralkohol. På forespørsel skal publikum til enhver tid kunne vise legitimasjon ved kjøp av eller konsumering av alkohol».

Vil bli bortvist

Ved overtredelser av festivalens bestemmelser på dette punktet vil personer kunne bli bortvist fra områdetog miste adgangen resten av festivalperioden. Skjenkevakter vil til enhver tid patruljere området og påse at skjenkingen foregår i tråd med bestemmelser.

Avvik fra disse, som overskjenking eller at alkohol tas med ut av skjenkeområdet vil bli fulgt opp og loggført. Alle porter inn og ut av skjenkeområdet vil være bemannet av minst to personer.

Geir Skjæveland

KRITISK: Rådmannen anbefaler ikke utvidet skjenketid i backstage-området, skriver Geir Skjæveland (bildet) på vegne av rådmannen i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Hovefestivalen har søkt om serveringsbevilling til klokken 03.00 på festivalområdet. Men rådmannen i Arendal tilrår at politikerne sier nei til dette.

Nei til utvidet skjenketid

– Også Hovefestivalen må forholde seg til reglen om skjenking i Arendal slutter klokken 02, mener han.

Hovefestivalen har søkt spesielt om utvidet skjenketid til klokken 03 i backstage-området. Men rådmannen sier:

– Rådmannen anbefaler ikke utvidet skjenketid i backstageområdet til kl. 03:00. Det er vedtatt maksimale skjenketider i Arendal kommune, og disse bør følges når det gjelder festivaler også, skriver Geir Skjæveland på vegne av rådmannen i Arendal.

Formannskapet skal ta stilling til saken torsdag.