Brite vil bygge hotell og spa på Moisund

En britisk forretningsmann investerer trolig flere titalls millioner i hotell, spa og restaurant på Moisund.

Moisund Trollbakkane
Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Evje og Hornnes kommune behandler nå en omreguleringssak på Moisund, det skriver Setesdølen. Prosjektet har fått navnet The Convent Hills.

– Utbygger ønsker ikke å kommentere prosjektet ennå, men vi tegner et naturhotell med småhus, sier sivilarkitekt Mike Befus i Trollvegg Arkitektstudio AS i Kristiansand til NRK.no.

The Convent Hills

Dette området på 427 mål på Moisund skal utvikles med hotell, spa og restaurant.

Foto: COWI AS

Trollvegg Arkitektstudio AS samarbeider med THA Arkitekter i Hornnes om utformingen av prosjektet. Utbygger er det norske selskapet The Convent Hills AS, med Matthew Roberts som hovedaksjonær.

Trolig millionutbygging

Området Trollbakkane Nord er på til sammen 427 mål og kjøpt opp av Roberts. Han har lang erfaring fra musikkbransjen i Storbritannia.

– Roberts vil ikke si noe om kostnadsrammen, men det planlegges å bygge 30 mindre hus, et naturhotell med spa og restaurant, forklarer Befus i Trollvegg Arkitektstudio AS.

I kommuneplanen er området avsatt til boligformål.

– Kommunen har hatt et oppstartsmøte med Matthew Roberts og arkitektene. Saken omhandler et skogsområde som i utgangspunktet er regulert til 216 boligenheter, det bekrefter Siv Therese Lie, plan- og miljørådgiver i Evje og Hornnes kommune.

Større lokalt arbeidsmarked

Den britiske forretningsmannen med familie har kjøpt en gård på Moisund, og ifølge Setesdølen inviterte briten naboene til fest for å bli kjent i sommer.

– Roberts kunne valgt tegnere og utbyggere fra Storbritannia, men han er spesielt opptatt av at prosjektet skal tegnes og bygges med hjelp av lokale krefter, sier Befus i arkitektfirmaet Trollveggen.

Moisund Trollbakkane 2

I dette skogsområdet på Trollbakkane kommer det nye boligfeltet på Moisund.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Befus forklarer at de to arkitektselskapene skal tegne 30 mindre hus til naturhotellet. De skal bygges med minst mulig inngrep i naturen.

– Naturen er viktig for Roberts, og husene vi tegner skal ikke engang berøre bakken, sier Befus.

Byggestart til sommeren

Kommunen er forespeilet av reguleringsplanene som foreligger at det skal gjøres noen endringer på tomta.

– Det er 10–12 av de eksisterende boligtomtene som skal omreguleres, sier Lie.

The Convent Hills skal etter planen starte bygging neste sommer, og ifølge Befus i Trollvegg Arkitektstudio AS er det svært hektiske dager nå.

– Vi vet mer nærmere jul, både om hvordan naturhotellet blir seende ut og når alt står klart, avslutter Befus.

Omreguleringen er nå til politisk behandling i kommunen.

(SE VIDEO: Saken har pågått over mange år. I 2010 protesterte fylkesmannen mot planene av hensyn til klimaet og viste til at det ville skape my biltrafikk. Men Fylkesmannen trakk protesten, og dermed kunne det bli bygging.)

Video Moisund