NRK Meny
Normal

Hørselstest av nyfødte

Sykehuset i Kristiansand må begynne å teste hørselen til alle nyfødte straks. Det mener fylkesaudiopedagog Bjørn Jonasen.

Baby
Foto: NRK

I Arendal har alle nyfødte blitt testet de fem siste årene. Nå er det på tide at barn født i Kristiansand får samme tilbud, mener audiopedagog Bjørn Jonasen.

En hørselstest av nyfødte kan føre til sparte penger på behandling senere i livet.

Testen skal nå også innføres i Kristiansand, hvis man kan få det til uten å bruke ekstra ressurser.

Har utstyr - mangler penger

Det kan være vanskelig å merke om et barn er hørselshemmet. Av de 38 siste barna fylkesaudiopedagog Bjørn Jonasen har jobbet med, er bare ett av dem oppdaget i førskolealder.

Sykehuset i Kristiansand har utstyret som trengs, men mangler penger til å bruke apparatet som kan fortelle om et barn er hørselshemmet.

Det gjør livet vanskelig for mange barn, og kommunene må bruker store summer på tilrettelegging når hjelpen kommer seint. Vest-Agder bruker i dag mye mer penger på hørselshemmede skolebarn enn Aust-Agder, hvor alle nyføde blir testet.

Kan oppleves urettferdig

Klinikksjef Per Weydahl på Kirurigisk klinikk i Kristiansand  forstår at det kan oppleves urettferdig at barn som fødes i Aust-Agder blir testet, mens barn som fødes i Vest-Agder ikke gjør det.

Grunnen er at sykehuset i Arendal var et pionersykehus - ett av de første i landet som begynte med screening. Han minner om at Vest-Agder ikke er alene. Bare 20 prosent av landets barselavdelinger bruker testen i dag.

Nå skal den også innføres i Kristiansand - dersom man kan få det til uten å bruke ekstra ressurser.