Homoutspill fra lensmann

Lensmannen i Flekkefjord frykter at kjønnsnøytral ekteskapslov gir økt kriminalitet.

Asbjørn Skåland

Lensmann Asbjørn Skåland (arkivfoto)

Foto: Odd Rømteland / NRK

Lensmann Asbjørn Skåland er menighetsmedlem og er en av flere som står bak en helsides avisannonse mot kjønnsnøytral ekteskapslov.

Lensmannen i Flekkefjord frykter kriminalitet dersom to av samme kjønn får gifte seg.

NETT-RADIO: Hør lensmann Asbjørn Skålands homo-utspill

NETT-TV: Reagerer på lensmannens uttalelser

Han vil verne om ekteskapet og frykter blant annet at barn som har homofile foreldre, kan få identidetskrise og dette kan før til kriminalitet.

Han har ikke problemer med å støtte aksjonen som lensmann, skriver avisen Vårt Land.

LLH rister på hodet

Skåland sier at han som lensmann ser at god og sunn familiepolitikk kan hindre unge i å komme ut på skråplanet.

- Så det å verne ekteskapet som institusjon støtter jeg også som lensmann, sier Skåland.

Han blir møtt med undring og hoderystelse i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).

- Det er alvorlig når en myndighetsperson går ut og farer med reinspikka vås og løgn på denne måten. Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å hevde at to foreldre med samme kjønn kan bidra til økt kriminalitet, sier LLH-leder Jon Reidar Øyan.

Uten homo-mening

Kritisk Gitmark

Peter Gitmark

Peter Gitmark er sterkt kritisk til lensmannens rolleblanding.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

LLH-lederen få støtte av Høyres Peter Gitmark.

NETT-RADIO: Gitmark om homo-utspill

Gitmark er stekt kritisk til lensmannens utspill. Det er uforståelig for ham at en lensmann skal gå ut å mene noe om at to mennesker som elsker hverandre ikke skal få lov til å gifte seg.

- Jeg har stor forståelse for at man kan være motstander av kjønnsnøytral ekteskapslov, men jeg kan ikke se hvordan dette kan ha noe politifaglig ved seg, sier Vest-Agder Høyres stortingsrepresentant.

- Man må skille mellom privatperson og lensmann, og det gjør ikke lensmannen i Flekkefjord her, dessverre.

Lensmann Asbjørn Skåland mener barn av foreldre med samme kjønn kan miste sin identitet på grunn av mangel på rollemodeller, og av den grunn kan ende opp som kriminelle.

- Det er ingen forskning som viser dette, avviser Gitmark.

Fnyser av "urolige forhold"

Lensmannen sier barn som vokser opp under urolige forhold lettere kan begynne med kriminalitet.

- Lensmannen har helt rett i at urolige forhold i oppveksten kan gi økt kriminalitet, men å vokse opp med to foreldre av samme kjønn som elsker barna over alt, trenger jo ikke bety urolige forhold, sier Gitmark.

- Jeg har stor forståelse for at han går ut med dette som frikirkemann, men når han i tilegg henger seg på dette som lensmann gjør han et stort overtramp. Her burde han holdt seg til rollen som frikirkemann, og ikke blandet politiet opp i dette. Politiet skal ikke ha noen formening om en ny ekteskapslov er positiv eller negativ, med mindre det er tuftet på rent politifaglige vurderinger, sier en oppgitt Gitmark.

Må forstå hva han gjør

Dag Nordbø.

Dag Nordbø.

Foto: Arkiv / NRK

- Det er synd at han bruker sin lensmanns-autoritet til dette - for det gjør han enten han vil eller ikke, sier Dag Nordbø, som er prest og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Mentor Partner.

- Men må ikke en lensmann kunne ytre seg i samfunnsdebatten?

- Jo, men han må vite hva han gjør. Akkurat som jeg må forstå at når jeg uttaler meg om religion eller Gud, så blir jeg oppfattet som prest, selv om jeg virker som prest eller ikke, sier Nordbø.

- Loven vil ha motsatt virkning

- At en lensmann deltar i den offentlige debatt synes jeg er bra, og ikke minst at lensmenn og andre som vet noe om kriminalitet er med å debatterer kriminalitetsforebyggende tiltak, det synes jeg er fint. Men når det er sagt, så synes jeg  at koblingen til ekteskapsloven er forunderlig, sier professor Paul Leer-Salvesen ved Universitetet i Agder. 

- Vi vet selvsagt at de som har ustabile oppvektforhold har større sjanse for å havne i kriminaliteten. Men argumentasjonen blir jo satt på hodet her, for det vi debatterer er jo nettopp en ordning som skal gi ryddige familieforhold for en ny gruppe, sier Leer-Salvesen.

Angrer ikke

- Jeg ser at noen reagerer på dette, men å kjøre fram en lov som er debattert så lite, det er jeg imot, sier Skåland.

- Angrer du nå i ettertid?

- Nei, sier Skåland.