Homostriden kan stoppe årelangt samarbeid

Fellesmøtene i Vennesla kan bli avlyst. Det er den norske kirkes standpunkt om ekteskap av likekjønnede, som skaper dyp splid mellom partene.

Fellesmøtene i Vennesla kan bli avlyst. Det er den norske kirkes standpunkt om vigsel av likekjønna, som skaper dyp splid. I Kristiansand er motstanden minst like stor, men her kommer fellesmøtene likevel til å bli arrangert.

Vennesla frimenighet vil ikke lenger samarbeide med Vennesla kirke om å holde fellesmøter for de kristne i kommunen.

Dette skjer på bakgrunn av at det tidligere i år ble klart at Den norske kirke vil tillate homofile å gifte seg i kirken.

Fellesmøtene skulle være i mars neste år, men nå kan det være at de ikke blir noe av.

Arvid Hunemo

Pastor Arvid Hunemo mener at vedtaket ødelegger stemningen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Krevende fellesmøter

Leder i fellesmøtekomiteen i Vennesla og pastor i frikirken, Arvid Hunemo, mener splittelsen vil sette en demper på fellesmøtene.

– Møtene skal ha engasjement, glede, og være en fest. Da må alle kjenne seg hjemme og føle at det er bra.

Pastoren sier at det viktigste ikke er selve møtet.

– Hva slags form er det vi kan enes mest om? Jeg tenker at det viktigste i Vennesla kanskje ikke er møter, for det er det nok av.

Møteplass

Randi Sofie Hagen leder i Vennesla menighetsråd mener partene burde fokusere på at fellesmøtene skal fungere som en møteplass for alle kristne i Vennesla.

Randi Sofie Hagen

Randi Sofie Hagen leder Vennesla menighetsråd og syns det er trist at fellesmøtene kan bli avlyst.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er evangeliet vi ønsker å forkynne og det er vi alle enige i. Kan vi ikke ha fellesmøtene på grunnlag av det, som en møteplass i bygda?

Selv om det muligens blir avlyst, håper hun at det kan ordne seg i fremtiden.

– Om det ikke blir noe av i år, må vi i hvert fall få det på bena igjen senere.

Unngår konflikten

I Kristiansand er motstanden minst like stor, men fellesmøtene står derimot ikke i fare.

Rune Tobiassen

Leder for fellesmøtekomiteen i Kristiansand Rune Tobiassen unngår å invitere talere som er enig i kirkens vedtak.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I januar samles 35 menigheter til fellesmøter i det nye bygget til Filadelfia «Q42», til tross for uenighet.

Rune Tobiassen er leder i fellesmøtekomiteen i Kristiansand, og forteller at de skal gjennomfører møtene, men med noen regler.

– Vi unngår på en måte konflikten ved at vi ikke inviterer talere som vil velsigne homofilt samliv.

Uten invitasjon

Sokneprest i Lund menighet Helge Smemo støtter likekjønnet ekteskap og er derfor en av dem som ikke vil bli invitert til å tale under møtene i Kristiansand.

– Jeg må respektere at komiteen har kommet frem til den avgjørelsen. Den norske kirke er med på å strekke seg litt, når vi aksepterer at de som har samme syn som meg i homofilisaken, ikke vil bli spurt om å tale.

– Jeg tenker at det er trist når kristne ikke kan være sammen på en felles møteplass. Det er ikke snakk om å starte en ny menighet, det er snakk om å være sammen noen få dager i løpet av et år og det syns jeg vi som kristne søsken må kunne klare til tross for all uenighet.

Fellesmøte i domkirka i Kristiansand

Bilde er tatt på et tidligere fellesmøte i Kristiansand Domkirke. Fremover vil fellesmøtene i Kristiansand bli holdt på Q42.

Foto: Odd Rømteland/NRK