NRK Meny
Normal

De holder seg friske

I Evje og Hornnes holder de kommuneansatte sjelden senga.

Illustrasjonsfoto: www.colorbox.com

Sykefraværet innenfor helse og renhold er lavt i Evje og Hornnes, i forhold til i andre kommuner (Illustrasjonsfoto).

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Evje og Hornnes kommune er på pallplass når det gjelder lavt sykefravær.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå hadde kommunen et sykefravær på 4,1 prosent i 2008. Det er tredje best i landet.

NETT-RADIO: HOLDER FRAVÆRET NEDE

Til sammenligning var landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær i kommunal sektor på 7,9 prosent.

- Det er svært gledelig at vi klarer å holde et så lavt sykefravær år etter år. Vi har hatt lavt fravær siden begynnelsen av 2000-tallet og vi har satt fokus på sykefraværsoppfølging, sier personalsjef Dag Haugland i Evje og Hornnes kommune.

Jobber med fraværet

For noen år siden gikk kommunen inn i en prosess, sammen med Nav, for å redusere sykefraværet i helsesektoren. Dette arbeidet bar frukter og har nå spredt seg til andre deler i kommunen.

- Dette har ført til rutine i sykefraværsarbeidet, noe som viser seg å gi et lavt sykefravær, sier Haugland.

- Ser at de er viktige

Personalsjefen er spesielt glad for å se at sykefraværet innenfor helse og renhold er lavt i forhold til andre kommuner. Han tror mye skyldes en flat kommunestruktur.

- Organisasjonsstrukturen i kommunen ble i 2004 endret til en mer flat struktur, slik at det nå er mye større nærhet mellom ansatte og ledere. På den måten tror jeg sykefraværet blir mye lettere fanget opp og at det raskere jobbes direkte mot sykefraværet til den enkelte, sier Haugland.

- I tillegg er vi en relativt liten kommune og man ser mye mer verdien av sitt eget arbeid. Dermed tror jeg terskelen for å sykemelde seg kan være litt høyere enn i mange andre kommuner.